Verdenscupseier til ClampOn

ClampOn og andre bedrifter i norsk leverandørindustri fortjener gullemdalje hver dag.
Publisert 16. januar 2015

Norsk leverandørindustri er inne i en tøff fase, og over alt snakkes det kun om kostnadskutt og bransjens overlevelse. Derfor er det ekstra hyggelig når det en gang iblant dukker opp en solskinnshistorie fra industriens hverdag.

Leverandørindustrien har ingen OL eller VM, og med mindre det settes en rekord, oppfyller man ikke de tradisjonelle nyhetskriteriene. Dermed er det ikke en sak man kan skrive om, da det kan komme i konflikt med pressens egne regler for hva som er reklame.

I et sånt klima er det fort gjort å glemme at norsk leverandørindustri presterer på et utrolig høyt nivå daglig. Oversatt til idrettsterminologi kan man si de ikke deltar i OL, men i en evigvarende verdenscup – og her er de ofte å finne på pallen. Dette er en slik historie fra ClampOn:

En ikke navngitt operatør måtte stenge ned produksjonen fra en undervannsbrønn på grunn av mistanke vibrasjon på en havbunnsramme på 330 meters dyp. De trengte umiddelbar hjelp for å måle og bekrefte faktiske vibrasjonsnivå.

ClampOn ble kontaktet og mobiliserte i løpet av to dager fra første kontakt. I løpet av denne korte tiden ClampOn var i stand til å teste, forberede og sende en komplett vibrasjonsmålesystem, med to vibrasjonsskjermer, en spesialtilpasset ettermonteringsklemme, en 500 meters rull med kabel, en ROV -kurv og en PC med ClampOns vibrasjonovervåkningsprogram.

To erfarne ClampOn serviceteknikere ble mobilisert og møtte støttefartøyet ved havna, hvor alt utstyret ble lastet. Ved ankomst offshore, ble vibrasjonsskjermer utplassert og installert av ROV og koblet til ClampOn PC med programvare.

Data ble samlet inn og sendt i sanntid til ClampOns filserver, og operatørens egne vibrasjonseksperter lastet ned dataene for videre bearbeiding og analyse. Vibrasjonstest ble gjennomført og operatøren fikk bekreftet at vibrasjon på undervannsmodul var utenfor akseptable nivåer. Oppdrag utført!

– Dette er en helt spesiell sak, der mobilisering av både personell og utstyr skjedde i løpet av kort tid – 2 dager, sier Tonje Dahl
Marketing & Communications Manager i ClampOn til Petro.no.

– Tid var kritisk for kunden; de ønsket å få verifisert om vibrasjon var kritisk. Produksjonsrate var satt ned i påvente av å få svar på omfang av vibrasjon. Svaret operatøren fikk var at vibrasjonen var for stor for produksjon. Ved denne målingen fikk operatør bekreftet vibrasjonsraten og de kunne dermed unngå potensielt farlige situasjoner/potensiell lekkasje til sjø/atmosfære, sier hun.

Ingen stod der med medaljer, men prestasjonen var like fullt fabelaktig – og et godt eksempel på hva norsk leverandørindustri vår kan prestere – og presterer – daglig.
Vi i petro.no gratulerer ClampOn (og de andre i leverandørindustrien) med nok en seier i verdenscupen, og retter følgende spørsmål til operatører som skal velge leverandører til sine innretninger: Kunne denne jobben vært like raskt og godt utført fra Sør-Korea?

Ha en god helg!

Siste fra forsiden

+

Tre CAT D-rigger med ny kontrakt – den siste står på liste i Australia

Transocean Endurance vinner kontrakt i Australia – kan bli borte til 2026

Får ekstra-brønn – sikter seg inn på start i mai

+

Kutter i dagratene for CAT D-riggene i nye avtaler

+

Island Innovator hjem til Norge – men bare for klargjøring til neste jobb

Opptil 15 milliarder kroner i subsidier for å få realisert Sørlige Nordsjø 2

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger