18 avvik etter riggtilsyn: – Alvorlige brudd på regelverket

Rowan Viking. Foto: Christian Romberg
Publisert 18. februar 2022

Petroleumstilsynet har gjort en rekke funn etter tilsyn på Valaris Viking.

I november i fjor gjennomførte Ptil tilsyn med elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer på Jack Up-en.

Det endte med en lang liste. Hele 15 avvik fra regelverket ble identifisert. Det gjelder disse områdene:

 • Avviksbehandling, bemanning og kompetanse
 • Tennkildekontroll
 • Overtrykksbeskyttelse
 • Passiv brannbeskyttelse
 • Brannbekjempelse
 • Nødkraftanlegg
 • Nødbelysning
 • Risikovurdering av rømningsveier
 • Arbeid i høyden og potensielt fallende gjenstander
 • Elektriske anlegg og installasjoner
 • Elektrotekniske systemanalyser
 • Vedlikeholdsprogram
 • Manglende vedlikehold av utblåsningssikring (BOP)
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Risikovurdering av helsefare ved elektromagnetiske felt

Videre ble det observert to forhold som omtales som forbedringspunkter. Dette gjelder trening og øvelser, pluss kompetanse og myndighet.

I tillegg sjekket Ptil hvordan riggselskapet har fulgt opp tidligere pålegg.

Følgende avvik fant de at Rowan som selskap ikke har håndtert i tråd med krav i regelverket og sine tilbakemeldinger:

Avvik om elektrotekniske systemanalyser etter tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på Rowan Norway av 25.11.2019.
Avvik om arbeid i og drift av elektriske anlegg etter tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på Rowan Norway av 25.11.2019.
Avvik om brannbeskyttelse etter tilsyn Rowan Norway/Valaris sin styring av beredskap på Rowan Norway av 27.5.2020.

«Inntrykket var at selskapet hadde begrenset kontroll over sikkerhetskritiske forhold på innretningen, herunder barrierefunksjoner. Det ble i tillegg funnet at selskapet ikke hadde korrigert alle tidligere påpekte avvik. I tillegg fant vi identiske tekniske mangler som ved tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på Rowan Norway i 2019. De siste årene hadde selskapet introdusert en rekke nye styringsverktøy, og flere av disse var mangelfullt implementert i organisasjonen. Selskapet hadde ikke tilstrekkelig bemanning og kompetanse for å ivareta sikkerhetskritiske forhold på innretningen. Det var flere eksempler på at anlegg, systemer og utstyr ikke hadde forventet teknisk tilstand», heter det i tilsynets rapport.

Riggselskapet er, etter Ptils vurdering, ansvarlig for alvorlige brudd på regelverket og får varsel om pålegg.

Frist for å etterkomme to av påleggene er 30. juni. Det tredje har frist til førstkommende operasjon.

Riggen skal bore for Repsol fra mai, så dette blir i praksis fristen for det siste punktet.

Siste fra forsiden

+

Masteroppgave: – Dropp elektrifiseringen av norske olje- og gassfelt

+

Elektrifisering av Wisting koster 5,8 milliarder kroner: – Finnes ikke et reelt alternativ

+

Ap-topp: – Skal vi bidra med energi til Europa, må vi lete i nord

+

Fortsetter å fylle boreprogrammet til Scarabeo 8

+

Overtok Linus mens riggen var i operasjon: – Intense måneder

Sval Energi sluttfører avtaler verdt 13 milliarder kroner

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger