Har tatt ned investeringene på Sverdrup med ytterligere 3 milliarder
NTB
NTB
25. juli 2019
Foto: Equinor/Woldcam
Har tatt ned investeringene på Sverdrup med ytterligere 3 milliarder
NTB
NTB
25. juli 2019

Equinor leverte et svakere resultat enn ventet i andre kvartal. Lavere priser på olje og gass og høy vedlikeholdsaktivitet er blant hovedårsakene.

– Vi leverer gjennomgående solid drift og opprettholder høy produksjon i et kvartal med lavere råvarepriser og høy vedlikeholdsaktivitet. Jeg er tilfreds med at vi viser fortsatt tydelig kostnadsfokus og sterk kapitaldisiplin. Sammen med effektiv prosjektgjennomføring gjør dette at vi kan redusere vår guiding for organiske investeringer for 2019 til 10–11 milliarder dollar, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor i en pressemelding.

Selskapet leverte et justert driftsresultat på 3,15 milliarder dollar i andre kvartal, ned fra 4,31 milliarder dollar i samme periode i 2018. Justert driftsresultat etter skatt var 1,13 milliarder dollar, ned fra 1,7 milliarder dollar i samme periode i fjor.

På forhånd var det ventet et justert driftsresultat på 3,5 milliarder dollar, skriver Dagens Næringsliv.

Reduserte investeringskostnader

Selskapet viser til at produksjonen ble opprettholdt på et høyt nivå, men at lavere priser, høy vedlikeholdsaktivitet og noen kvartalsspesifikke elementer påvirket resultatet.

Samtidig peker Sætre på at man er i rute med kjempeprosjektet Johan Sverdrup.

– Vi fortsetter med god fremdrift i våre svært konkurransedyktige prosjekter og er i rute for å levere produksjonsvekst mot 2025. Johan Sverdrup er et prosjekt i verdensklasse, og i dag kunngjør vi ytterligere forbedringer. Vi har redusert investeringskostnadene for fase 1 med ytterligere 3 milliarder kroner, og de samlede reduksjonene er nå på 40 milliarder kroner siden planen for utbygging og drift ble levert, sier Sætre.

Prosjektet har planlagt oppstart senere i år, og raskere opptrapping skal gjøre at selskapet når platåproduksjon i løpet av sommeren neste år. Gigantprosjektet vil skape betydelige verdier i mange tiår framover, påpeker konsernsjefen.

New York-prosjekt

Han viser også til nyheten tidligere i juli om at Equinor realiserer aksjer i Lundin og øker den direkte eierandelen i Johan Sverdrup til 42,6 prosent. I tillegg har selskapet sikret seg et stort fornybarprosjekt i New York.

– Etter budkonkurranse med andre selskaper fikk vi forrige uke muligheten til å utvikle vårt største fornybarprosjekt til nå. Empire Wind-prosjektet er en milepæl i utviklingen av vår globale havvindportefølje, og vi er stolte over å være valgt til å levere fornybar energi til mer enn en halv million familier i New York, sier Sætre.

Ser man spesifikt på produksjonen, utgjorde såkalte væskeprodukter en mindre andel av produksjonen i andre kvartal, men vil øke framover. Samtidig økte de underliggende drifts- og administrasjonskostnadene per fat noe fra samme kvartal i fjor, hovedsakelig som følge av oppstart av nye felt.

Justerte avskrivingskostnader gikk ned, mens svake raffineringsresultater og en periodiseringseffekt knyttet til gasslagre, påvirket resultatene fra rapporteringssegmentet Markedsføring, midtstrøm & prosessering.

Utbytte på 0,26 dollar

Totalt produserte Equinor 2,012 millioner fat oljeekvivalenter per dag i andre kvartal, noe som var på nivå med samme periode i 2018. Forventet naturlig nedgang ble motvirket av økt produksjon fra nye felt og nye brønner.

Selskapet hadde ved utgangen av andre kvartal 2019 fullført 21 letebrønner, hvorav sju med drivverdige funn. De justerte letekostnadene beløp seg til 240 millioner dollar i andre kvartal, på nivå med samme kvartal i 2018, med flere borede og fullførte brønner.

Equinor-styret har besluttet å utbetale et utbytte til aksjeeierne på 0,26 dollar per aksje for andre kvartal.