Koronapakken har høynet investeringslysten
NTB
NTB
16. desember 2020
Administrerende direktør Anniken Hauglie i Norsk olje og gass. (Foto: Norsk olje og gass/Mats Bakken)
Koronapakken har høynet investeringslysten
NTB
NTB
16. desember 2020

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass øker anslagene for investeringslysten på norsk sokkel, og peker på den omstridte redningspakken som viktigste årsak.

I april anslo en studie at oljeinvesteringene ville bli halvert fram mot 2020. Nå tror bransjeorganisasjonen at investeringene neste år vil ligge på 178 milliarder kroner. I en investeringsanalyse spår Norsk olje og gass at investeringene vil fortsette å ligge på mellom 160 og 170 milliarder kroner fram til 2025.

Dette er lavere enn spådommene før koronakrisen slo til, men langt høyere enn man så for seg i vår.

– Det er en stemningsendring i næringen. Mange arbeidsplasser er reddet, og prosjekter som vil gi fellesskapet store inntekter, gjennomføres i tråd med planene forut for koronakrisen. Vi vil rette en stor takk til stortingsflertallet som sikret tiltakspakken, sier administrerende direktør Anniken Hauglie i Norsk olje og gass.