Tildeler hugge-kontrakter for Heimdal og Veslefrikk
Pressemelding
18. mars 2021
Heimdal-feltet i Nordsjøen. (Foto: Øyvind Hagen)
Tildeler hugge-kontrakter for Heimdal og Veslefrikk
Pressemelding
18. mars 2021

Equinor har valgt Heerema Marine Contractors Nederland SE for fjerning, opphugging og resirkulering av dekksanlegg og stålunderstell for stigerørs- og hovedplattformene på Heimdal-feltet og Veslefrikk A-plattformen i Nordsjøen.Det fremgår i en pressemelding fra Equinor.

Heerema har inngått en intensjonsavtale med Aker Solutions AS for utførelse av opphugging og resirkulering av plattformene på deres demoleringsanlegg på Stord etter at de er bragt til land. Samlet sett vil de landbaserte aktivitetene bli utført over en 2-3 års periode på Stord.

Det antas at dette arbeidet vil sysselsette rundt 100 personer på det meste.

Veslefrikk-partnerskapet planlegger for nedstengning av feltet våren 2022. Arbeidet med plugging av brønner startet tidligere i år. Equinor og Gassco, operatørene for de to plattformene på Heimdal-feltet, har over tid utredet hvordan man kan sikre best mulig ressursutnyttelse av anleggene og fra området før man beslutter nedstengning.

En avslutningsplan er sendt til myndighetene. Tidspunkt for nedstengning og igangsettelse av fjerning er planlagt besluttet av Heimdal-partnerskapet i løpet av sommeren 2021.

I tillegg til selve plattformene vil kontraktene også omfatte fjerning, opphugging og resirkulering av gangbroen som forbinder de to Heimdal-plattformene samt en forboringsramme på havbunnen tilhørende Veslefrikk A-plattformen.

Fjerningstidspunkt for Heimdal stigerørsplattform vil være tidligst 2024 mens Heimdal hovedplattform og Veslefrikk A plattform tidligst vil bli fjernet i 2025.

Understell og dekksanlegg for de tre plattformene har en samlet vekt på cirka 68 000 tonn. Metode for fjerning er tilpasset den enkelte plattform samt Heeremas tungløftfartøyer «Sleipnir» og «Thialf». Plattformdekkene vil bli løftet om bord i løftefartøyet i en eller flere deler.

Oversikt over kommende decom-prosjekter finner du i Energi24 Database!