40 selskaper vil bygge fremtidens rigg for Equinor
John Økland
9. mars 2020
40 selskaper vil bygge fremtidens rigg for Equinor
John Økland
9. mars 2020

Ikke uventet står riggselskapene og en rekke andre aktører i kø med sine forslag for å bygge fremtidens rigg for norsk sokkel – «rig for the future». Spørsmålet er ikke bare hvem som vinner, men også hvor mange rigger som blir bestilt og når det eventuelt skjer.

50 mann om bord

I fjor vår inviterte Equinor riggselskapene til å bygge fremtidens rigg på norsk sokkel. Målet fra oljeselskapet er å oppfylle følgende ønsker:

  • Riggen skal være lik eller mindre enn CAT D-riggene
  • BOP kan håndteres fra båt
  • Det skal være lugarer til for eksempel 50 personer
  • Sammen med utstrakt bruk av ny teknologi, skal fremtidens rigg har en opex på 50 prosent av dagens rigger


– Nå er det teknisk mulig å fjernoperere produksjonsplattformer fra land. Automatiseringsteknologi er på full fart inn i industrien, så vi ser for oss en fullautomatisert borerigg som kan utføre haleproduksjonsboring og plugging av brønner. Vi har gjort en kraftig oppgradering av infrastrukturen for telekommunikasjon på norsk sokkel, slik at forholdene ligger til rette for mer digitaliserte operasjoner, sa Per Haaland – direktør for effektivitet og riggstyring ved lanseringen i fjor.

Overfor riggselskapene og andre interesserte ble det også angitt en rekke minimumskrav til tekniske spesifikasjoner.

Blant annet:

  • Water depth = 400 meter
  • Primary well control = 10kpsi
  • Drilling depth = 6000m
  • VDL = 4000MT

Alle vil være med

Siden invitasjonen gikk ut har riggselskapene jobbet med sine forslag på hvordan de kan levere en riggtype som treffer på disse punktene.

Energi24 får nå bekreftet fra Equinor at interessen i markedet er meget stor.

– Alle forespurte riggselskaper har respondert, i tillegg til en rekke andre leverandører i industrien, opplyser oljeselskapet.

Equinor forteller at totalt omkring 40 selskaper har levert forslag. Det innebærer trolig forslag alle nivåer, fra en fiks ferdig rigg til mindre pakker som må kobles sammen med andre leveranser for å skape riggen det jaktes på. Fristen for å levere inn sine forslag gikk ut 30. august i fjor og Energi24 har snakket med selskaper som har «vært på intervju» med Equinor for å presentere sin løsning.

Bransjekildene opplyser at det har vært en åpen og god dialog hvor selskapene har spilt inn sine idèer, men også utfordret Equinor tilbake.

CAT D nok en gang?

Da konkurransen ble lansert tenkte mange raskt på at «rig for the future» blir et tilsvarende løp som for CAT D-riggene. Også der ble bransjen utfordret for å bygge rigger på bestilling fra Equinor, den gang Statoil. Da ble «lille» Songa Offshore vinneren og fikk tildelingen på først to rigger i 2011, deretter ytterligere to. Enhetene fikk lange kontrakter med en samlet verdi på 29 milliarder kroner, inkludert opsjoner. De to første riggene fikk avtaler med dagrater på 428.000 dollar – rigg tre og fire 450.000 dollar. Prosjektene ble, som skreddersøm blir, dyre.

Men riggene jobber i dag på norsk sokkel.

Songa Offshore ble etterhvert slukt av Transocean i 2017 og enhetene heter i dag Tranocean Enabler, Tranocean Equinox, Transocean Endurance og Transocean Encourage.

Må fortsette å vente på tildeling

Etter det Energi24 forstår, skal Equinor også være villig til å gi nokså lange kontrakter på «rig for the future» – med fornuftige dagrater. Men tidspunktet for tildeling er fortsatt i det blå.

– Vi evaluerer fortsatt det som har kommet inn og veien videre. Der for tidlig å si noe om tidspunkt, og en eventuell tildeling forutsetter at vi får inn forslag som svarer til ambisjonene, opplyser de.

For det er klart at dersom det skal bli en ny riggtype må gevinsten være vesentlig.

– Vi vektlegger ny teknologi som kan bidra til at våre operasjoner blir sikrere, mer effektive og reduserer klimautslippene.

Da Equinor bygget CAT D endte de altså opp med fire enheter. I tillegg fikk de to CAT J-rigger i sving på norsk sokkel. Om det blir en eller flere denne gang, er ikke avklart.

– Det avhenger av løsningene og behovene vi kan dekke med disse.

Få oversikt over kommende letebrønner og feltutbygginger – test Petro Database her!