50 millioner fat ekstra på Edvard Grieg
Pressemelding
29. september 2020
Foto: Lundin Norway
50 millioner fat ekstra på Edvard Grieg
Pressemelding
29. september 2020

Lundin øker reserveanslaget for Edvard Grieg-feltet nok en gang. Denne gangen med 50 millioner fat oljeekvivalenter.

Dette øker den totale utvinnbare mengden olje og gass fra feltet til 350 millioner fat. Det gir en økning i reservene på hele 90 prosent siden utbyggingsplanen ble levert til myndighetene i 2012.

Reserveanslaget for Edvard Grieg har økt jevnt og trutt gjennom feltets levetid hittil. Da plan for utbygging og drift ble levert i 2012 var anslaget 183 millioner fat. Også med det volumet regnet man med at feltet ville bli lønnsomt. Med de økte volumene har lønnsomheten for feltet økt betraktelig.

– Den betydelige reserveøkningen skyldes grovt sett to forhold: Et reservoar med bedre egenskaper enn vi regnet med i utgangspunktet, og dyktige folk som helt siden starten kontinuerlig har forbedret forståelsen av reservoaret, forfulgt oppsider og optimalisert planene for å kunne utnytte ressursene i feltet maksimalt, sier Per Øyvind Seljebotn, direktør for leting og reservoarutvikling i Lundin Energy Norway.

Det er Lundins strategi å samle inn omfattende mengder dynamiske data gjennom pilot- og avgrensningsbrønner. Siden plan for utbygging og drift (PUD) ble levert er det boret 2 pilotbrønner og 3 avgrensningsbrønner.

– Når vi i dag ser hva vi får igjen for investering i datainnsamling kan vi slå fast at de ekstra fatene vi kan produsere er ekstremt lønnsomme, sier Seljebotn.