7 av 29 brønner sprakk på tid og kost
Glenn Stangeland
8. mars 2020
7 av 29 brønner sprakk på tid og kost
Glenn Stangeland
8. mars 2020

Over halvparten av alle brønner som bores på norsk sokkel er i Petoros portefølje, og selskapet brukte totalt 14 milliarder kroner på boring i 2019.

Selskapet har over tid analysert boreresultatene fra ti av sine faste installasjoner.

Og tallene fra i fjor gir grunn til bekymring.

1,2 milliarder i merkostnad

Av totalt 29 borede brønner, sprekker 7 på tid og kost. Totalt utgjorde dette merkostnader på 1,2 milliarder kroner.

– Nedetid er den viktigste årsaken, og de sju aktuelle brønnene hadde til sammen 549 dager nedetid. Dette skyldes dårlig planlegging, feil bruk av utstyr og manglende forståelse for risiko, sier administrerende direktør Grethe Moen i Petoro.

– Tekniske sidesteg høres ikke så ille ut. Men i praksis betyr dette at vi står fast og må begynne på nytt. Det koster tid og penger.

Leteresultatene til Petoro har vært magre de siste årene, og Wisting er det eneste store utbyggingsprosjektet i selskapets portefølje. Dermed ligger mye av oppsiden for selskapet i de gamle feltene. Og der er boring det viktigste enkelttiltaket for å styrke økonomien.

Derfor er det dårlig nytt for Petoro at boreeffektiviteten fra faste installasjoner går ned.

– Effekten av forbedringsinnsatsen fra 2014 til 2015 var betydelig, men det er ikke oppnådd ytterligere forbedring for boring på faste installasjoner de senere år, sier Moen.  – I 2019 ser vi tvert imot en tydelig negativ utvikling når det gjelder tid og kostnad per brønn.

Større forbedring på flyterigger

Petoro ser at forbedringene innen boring og brønn på flyttbare rigger er større enn på faste installasjoner.

– Det største potensialet ligger i bruk av digital teknologi, nye samarbeidsformer og tettere integrering mellom operatør og ulike leverandører.