700 kan miste jobben i TechnipFMC i Norge
John Økland
4. mai 2020
700 kan miste jobben i TechnipFMC i Norge
John Økland
4. mai 2020

Hele 700 av de 3.100 TechnipFMC-ansatte i Norge kan måtte slutte i selskapet.

Mandag varsler TechnipFMC om at de går inn i en ny stor runde med nedbemanninger.

– Dette kommer som en konsekvens av at prosjekter blir utsatt eller kansellert, opplyser kommunikasjonssjef Andreas Helgesen til Energi24.

Ikke klart hvor i Norge

Det er ikke avklart hvor mange som må gå ved de ulike lokasjonene i Norge.

Ifølge Helgesen vil nedbemanningsprosessen som startes nå vare til august. Det er for tidlig å si når de ansatte har sin siste arbeidsdag.

Det er heller ikke sagt noe om eventuelle sluttpakker.

– Vi har valgt å informere og involvere de ansatte tidlig i prosessen og da blir dette noe som kan bli en del av diskusjonene.

Kan endres om krisepakken virker

I forrige uke kom Regjeringen med en krisepakke direkte rettett mot oljebransjen. Krisepakken omfatter midlertidige endringer i petroleumsskatten. Likviditetseffekten av skatteendringene kan bety hele 100 milliarder kroner knyttet til investeringer i 2020 og 2021.

Skulle dette, eller andre forhold, ha noen effekt på aktivitetsnivået vil TechnipFMC kunne revurdere omfanget nedbemanningene.

– Dersom tiltakene gir den effekten at flere prosjekter enn vi har lagt til grunn nå blir satt igang, kan det skje endringer i antallet. Derfor har vi satt 700 som en ramme.