Advokatfirma må betale 113 millioner kroner i helikoptersak
NTB
NTB
25. juni 2021
Foto: CHC
Advokatfirma må betale 113 millioner kroner i helikoptersak
NTB
NTB
25. juni 2021
Advokatfirmaet Kluge er dømt til å betale 112,9 millioner kroner i erstatning for uaktsom rådgivning om helikopteravtaler i olje- og gassindustrien.

Borgarting lagmannsrett konkluderte med at Sparebank 1 Finans Nord-Norge ikke ble tilstrekkelig advart mot risikoen i en helikopterforsikring, skriver Rett24.

I 2013 kjøpte selskapet et helikopter og leaset det til CHC. Selskapet kjøpte en restverdiforsikring, men forsikringen gjaldt ikke om CHC skulle bli insolvent, altså betalingsudyktig. I prosessen bisto Kluge.

Oljeprisfallet i 2014 og Turøy-ulykken i 2016 bidro til at CHC ble insolvent. Dermed satt Sparebank 1 Finans Nord-Norge igjen med et helikopter de måtte selge med et stort tap.

Lagmannsretten konkluderte med at advokatrådgivningen var mangelfull, men siden banken også hadde opptrådt uforsvarlig, ble erstatningen avkortet med 25 prosent.

Med forsinkelsesrente fra 2017 blir summen på snaut 155 millioner kroner.

I 2019 ble Kluge dømt til å betale 75 millioner kroner i erstatning til Sparebank 1 SR-Bank i en lignende sak. Bankens uaktsomhet gjorde at erstatningen da ble avkortet med 60 prosent.