AF, Heerema og Decom Energy starter nytt decom-selskap
Pressemelding
16. mai 2019
AF, Heerema og Decom Energy starter nytt decom-selskap
Pressemelding
16. mai 2019

AF Offshore Decom danner selskapet Fairfield Decom sammen med Heerema Marine Contractors og Decom Energy.

Det skriver AF i en børsmelding.

«Fairfield Decom representerer et langt steg mot en mer nyskapende og bærekraftig industri for offshore fjerning og gjenvinning. Kunder vil dra nytte av en ny forretningsmodell, utformet for å redusere kompleksiteten og antall kontrakter, og levere operativ effektivitet, kostnadseffektivitet og forutsigbarhet som bidrar til målet om 35% kostnadsreduksjon, et mål fastsatt av Oil and Gas Authority UK», skriver selskapet.

AF Offshore Decom er en spesialisert entreprenør som har utviklet og utført oppdrag for fjerning og gjenvinning av offshoreinstallasjoner de siste 15 årene. Heerema har over 50 års erfaring innen transport, installasjon og fjerning av alle typer offshoreanlegg, inkludert faste og flytende konstruksjoner i grunt, dypt og svært dypt vann for offshore olje-, gass og- vindindustri. Decom Energy er den første fullstendig outsourcede late-life-operatøren i Nordsjøen, og er med sitt datterselskap Fairfield Energy, kommet langt i oppdraget med å fjerne og gjenvinne Greater Dunlin-området.