AF og Aker Solutions går sammen og skaper nytt decom-selskap
Pressemelding
1. juli 2021
AF Miljøbase Vats (Foto: Francisco Branco)
AF og Aker Solutions går sammen og skaper nytt decom-selskap
Pressemelding
1. juli 2021

AF Gruppen og Aker Solutions går sammen om å skape et globalt offshore resirkulerings- og decom-selskap. 

Selskapene har signert en Intensjonsavtale (LOI) for å slå sammen de to selskapenes eksisterende offshore decom-operasjoner til et 50/50-eid selskap. 

Ved å etablere en rendyrket, fokusert aktør som kan gjenvinne globale offshoreinstallasjoner, vil partene gi et betydelig bidrag til en bærekraftig, grønn omstilling av offshoresektoren, skriver duoen i en børsmelding. 

– Vår ambisjon er å etablere en unik resirkuleringsaktør, som er posisjonert for å tilby en total dekommisjoneringsløsning for det globale resirkuleringsmarkedet til havs. De to partene har komplementære styrker og egenskaper, med potensial til å bygge et ledende globalt selskap. Sammen skal vi levere på de grønne, sirkulære ambisjonene som er skissert i FNs bærekraftsmål, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen. 

– Ved å kombinere Aker Solutions’ offshore-, ingeniør- og prosjektgjennomføringskompetanse med AF Gruppens dekommisjonerings- og anleggskompetanse, tar vi sikte på å øke kundenytten gjennom hele avviklingsprosessen og maksimere det totale resirkuleringspotensialet. Selskapet vil være unikt posisjonert for å tilby integrerte ende-til-ende-tjenester fra brønnplugging og forsegling til planlegging, fjerning, demontering og resirkulering på egen miljøbase. Bærekraft og sirkulærøkonomi vil være sentrale satsingsområder for det nye selskapet, og vi ser økt aktivitet i markedet for dekommisjonering og resirkulering fremover, sier Kjetel Digre, konsernsjef i Aker Solutions.

Få oversikt over norske decom-prosjekter i Energi24 Database!