Agder Energi og HitecVision skal bygge grønn industri sammen
Glenn Stangeland
8. februar 2021
Foto: Anders Martinsen, Agder Energi
Agder Energi og HitecVision skal bygge grønn industri sammen
Glenn Stangeland
8. februar 2021

Norge har verdens beste forutsetninger for å utvikle grønn industri. Derfor går Agder Energi og HitecVision nå sammen om en helhetlig satsing for å utvikle nye selskaper i den grønne omstillingen.

– Det er sterke drivkrefter i Europa og Norge nå som fremmer bærekraftige løsninger for å nå klimamålene. I partnerskap med HitecVision vil vi utvikle nye forretningsmuligheter for å befeste Norge som en energinasjon også i fremtiden, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

– I vår region har vi et godt utgangspunkt for utvikling av ny, grønn industri. Vårt overskudd av fornybar kraft, ledige arealer og et stort og høykompetent offshore-miljø gir oss store fortrinn. I tillegg ligger vi nær Europa og noen av verdens beste havvindressurser, som gir gode muligheter for en lønnsom vekst inn i en fornybar fremtid, sier Syvertsen.

Ole Ertvaag, CEO og Founding Partner i HitecVision kommenterer: – Vi har arbeidet med å utvikle selskaper i oljesektoren i over 35 år, og nå ser vi også stadig flere muligheter innen fornybar energi og infrastruktur. Med denne avtalen kombinerer vi Agder Energis sterke posisjon og brede kompetanse innen fornybar med vår lange erfaring i å etablere og bygge nye selskaper. Det gir oss samlet styrke til å gjennomføre lønnsomme og bærekraftige industrielle satsinger i nye og raskt voksende markeder.

Partnerne er allerede i gang med å vurdere flere mulige industrisatsinger.

– Vi tror på det å tenke stort tidlig. Partnerskapet med HitecVision er en allianse mellom kraft, kompetanse og kapital, der selskapenes styrker utfyller hverandre. Samtidig vil satsingen bidra til å sette regionen i førersetet for det grønne industriskiftet i Norge, sier Steffen Syvertsen.

Agder Energi eies av kommunene på Agder med til sammen 54,47 % av aksjene, og Statkraft Industrial Holding AS med 45,53 % av aksjene.