AGR solgt til ABL Group

Foto: AGR
Publisert 20. mars 2023

AGR, som er et datterselskap av Akastor ASA, har inngått en avtale med ABL Group som kjøper 100 prosent av aksjene i AGR. 

– Denne transaksjonen posisjonerer AGR for vekst og gir oss tilgang til ABL Groups globale nettverk innen olje og gass, maritim sektor, fornybar energi og tjenester innen energiomstilling. Kundene våre vil dra nytte av at de har en solid samarbeidspartner med bredt internasjonalt fotavtrykk og tjenestetilbud, sier Svein Sollund, konsernsjef i AGR.

– Oppkjøpet passer svært godt for ABL Group. Det gir oss en sterk posisjon innen brønn- og reservoarrådgivning, styrker oss innen digitalisering og løsninger for energiomstilling, og utvider tjenestespekteret vårt med et bemanningstilbud som allerede er veletablert innen petroleumsnæringen og godt posisjonert for vekst innen havvind, sier Reuben Segal, konsernsjef i ABL Group.

  En vesentlig del av ABL Groups strategi er å konsolidere gruppens nøkkeltjenester og utnytte konsernets globale kontornettverk for å drive vekst.

I fjor kjøpte ABL Group Add Energy for å styrke konsernets tjenester innen de opex-drevne drift- og vedlikeholdsfasene av offshore energi, inkludert teknisk integritet, brønn- og undergrunns prosjekter samt programvare.

Oppkjøpet av AGR bygger videre på oppkjøpet av Add Energy.

– Selv om Add Energy og AGR opererer i de samme bransjesegmentene er det for tiden lite overlappende virksomhet mellom de to selskapene. Målet vårt er å ta i bruk vårt globale nettverk av lokasjoner og kunder og å bygge bro mellom de to selskapene. Ved å kombinere kompetansen og erfaringen deres vil vi kunne tilby våre kunder et enda mer omfattende, integrert tjenestetilbud. Dette vil skape merverdi ikke bare for kunder, men også for AGR og ABL Group, sier Reuben Segal.

Etter at transaksjonen er gjennomført vil Add Energy bli del av AGR, som skal operere som en egen forretningsenhet innen ABL Group.

Siste fra forsiden

+

Equinor mister funn i Norskehavet

Annonse

Hør topplederne innen boring og brønn i Stavanger!

ANNONSØRINNHOLD FRA BOREKONFERANSEN
+

Drone havarerte under inspeksjon

+

Nordland fylkesting sier nei til å gjenåpne Nordland VI

+

CCS-boom? Her er status for de sju lisensene på norsk sokkel

+

Borer to produksjonsbrønner på Askeladd Vest

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger