Aibel får i oppdrag å del-elektrifisere Kårstø

Foto: Harald Pettersen, Equinor
Publisert 12. oktober 2021

Det planlegges en del-elektrifisering av Kårstø-anlegget og Aibel skal gjennomføre et forprosjekt for å detaljplanlegge en omfattende ombygging og elektrifisering av deler av anlegget. Det planlagte arbeidet omfatter blant annet bygging av en ny transformatorstasjon og utskifting av gassdrevne kompressorer.

Den anslåtte verdien på FEED-oppdraget er på om lag 130 millioner kroner og vil ha en snittbemanning på rundt 85 personer. Prosjektledelse og prosjektering skal utføres ved Aibels kontorer i Haugesund. Forprosjektet har umiddelbar oppstart og skal ferdigstilles i løpet av september 2022.

Kontrakten inneholder i tillegg to opsjoner, hvorav den en ene omfatter en totalkontrakt på gjennomføringen av prosjektet. Denne vil etter planen besluttes i årsskiftet 2022/23 og dersom opsjonen utøves vil dette kunne gi en kontrakt av betydelig størrelse for Aibel.

Aibel bruker betegnelsen «betydelig størrelse» på kontrakter hvor verdien til Aibel er over 2,5 milliarder norske kroner.

Gjennomføringen av prosjektet vil på det meste sysselsette om lag 600 personer.

– Denne tildelingen befester Aibels ledende posisjon innen elektrifisering av norske olje- og gass installasjoner til havs og på land. Vi er stolte av å kunne bidra til reduserte utslipp i tråd med industriens ambisjoner, sier konsernsjef Mads Andersen.

Siste fra forsiden

Utsetter 26. konsesjonsrunde – SVs oljeseier vekker bekymring

+

Hamlet ett steg nærmere utbygging

Boret tørt på Othello Nord

Får fem nye brønner på Johan Sverdrup

DeepOcean tildelt subsea-kontrakter verdt 2 milliarder kroner

– Mulighetene i Barentshavet har forsterket seg

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger