Aibel sikrer kontrakt for elektrifisering og oppgradering av Oseberg
Pressemelding
8. juli 2020
Foto: Aibel
Aibel sikrer kontrakt for elektrifisering og oppgradering av Oseberg
Pressemelding
8. juli 2020

På vegne av Oseberg-partnerne har Equinor tildelt Aibel en porteføljeavtale for Oseberg-feltene gyldig for perioden 2020-2026.

Målet med porteføljeavtalen er å sikre en helhetlig planlegging og gjennomføring av flere prosjekter på Oseberg-feltene, skriver Equinor i en pressemelding. 

– Det vil være økt prosjektaktivitet på Oseberg-feltene de neste årene. Med én hovedleverandør kan vi synkronisere de ulike tidsplanene for prosjektene, utnytte synergieffekter mellom parallelle prosjekter og optimalisere bruken av personell om bord, sier Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor.

– Basert på porteføljeavtalen kan vi samarbeide med Aibel på Oseberg på en integrert måte ved å fokusere på sikkerhet, kontinuerlige forbedringer og kostnadseffektivitet. Det vil også skape forutsigbarhet og kontinuitet for leverandørens personell og anlegg, forklarer Krantz-Underland.

Equinor tildeler også Aibel en kontrakt for forprosjektering og design (FEED) av prosjektet Oseberg Gas Capacity Upgrade and Power from Shore (OGP) som første avrop på porteføljeavtalen. FEED-kontrakten har en verdi på rundt 120 millioner kroner.

Formålet med OGP-prosjektet er å skape maksimal verdi på Oseberg gjennom lavtrykksproduksjon og økt gasseksport samt å redusere karbonavtrykket fra Oseberg-feltene ved delvis elektrifisering av Oseberg feltsenter og Oseberg Sør med kraft fra land. Økt gasskapasitet vil øke verdien av framtidige feltoppkoplinger til Oseberg. Equinor og partnerne planlegger en endelig investeringsbeslutning i slutten av 2021.

– Oseberg er et gammelt felt som har spilt en nøkkelrolle i utbyggingen av norsk sokkel, og det vil fortsette å være et viktig knutepunkt i Nordsjøen fram mot 2040, sier Geir Sørtveit, direktør for Drift vest i Equinor.

– Vi ser fram til å samarbeide med Aibel på en trygg måte om å utvikle Oseberg for ytterligere verdiskaping og lavere CO2-utslipp for framtiden, fortsetter Sørtveit.

Dersom Equinor og partnerne i OGP-prosjektet tar en positiv investeringsbeslutning og prosjektet blir godkjent av myndighetene, har Equinor muligheten til å inngå en avropsavtale for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon (EPCI).