Aibel tildelt kontrakter for elektrifisering av Sleipner og Gina Krog
Pressemelding
9. juni 2020
Aibel tildelt kontrakter for elektrifisering av Sleipner og Gina Krog
Pressemelding
9. juni 2020

Kontraktene har en totalverdi på cirka 600 millioner kroner og vil sysselsette totalt 230 ansatte over en toårsperiode.

Equinor tildelte i oktober 2019 Aibel en FEED-kontrakt (forprosjektering og design) for elektrifisering av Sleipner. Kontrakten er nå utvidet til en EPCIC-kontrakt (prosjektering, innkjøp, bygging, installasjon og ferdigstillelse).

EPCIC-kontrakten vil gi cirka 170 årsverk fordelt over to år ved Aibels kontor i Stavanger og på verftet i Haugesund. Det forventes også innkjøp av utstyr hos underleverandører i størrelsesorden 150 millioner kroner. Kontrakten har forbehold om endelig myndighetsgodkjennelse av endret plan for utbygging og drift.

– Vi er stolte over å igjen få tillit fra Equinor for å bidra i omstillingen til en renere og mer bærekraftig drift på norsk sokkel. Vi har mye ekspertise og erfaring å trekke på for å sikre gode leveranser på dette området, sier konsernsjef i Aibel, Mads Andersen.

Aibel har for eksempel allerede bygget fase 1 av landstrømanlegget til Johan Sverdrup feltet på Haugsneset. Nå er selskapet godt i gang med fase to samtidig med at Aibel også bygger Johan Sverdrup prosessplattformen P2, som vil være en mottaksterminal av strøm for elektrifiseringen av hele Utsira-høyden. I tillegg har Aibel de siste årene gjennomført flere elektrifiseringsstudier for Equinor.

Planen er at Sleipner og Gina Krog skal kobles opp til kraft fra land områdeløsningen til Utsirahøyden innen slutten av 2022.