Aker BP boret tørt på Laushornet
Glenn Stangeland
12. mai 2022
Deepsea Nordkapp. Foto: John Økland
Aker BP boret tørt på Laushornet
Glenn Stangeland
12. mai 2022

Aker BP ASA, operatør for lisens 685, har boret tørt på Laushornet. 

Prospektet ligger sør-vest av Equinors uutbygde Peon og Garantiana-funn og sørøst for Knarr, som ble stengt ned i starten av mai. Nærmeste felt i produksjon er Visund. 

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i bergarter av tidlig jura alder i Cookformasjonen.

Brønnen traff på Cookformasjonen på om lag 93 meter tykkelse, hvorav 67 meter sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr, melder Oljedirektoratet. 

Brønnen ble boret av Deepsea Nordkapp som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6507/2-6, Storjo East, i utvinningstillatelse 261 i Norskehavet der Aker BP er operatør.