Aker BP fant gass ved Frosk og Bøyla
Pressemelding
7. august 2019
Aker BP fant gass ved Frosk og Bøyla
Pressemelding
7. august 2019

Aker BP, operatør for lisens 869, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/9-13, Rumpetroll, og avgrensningsbrønn 24/9-13 A.

Brønnene er boret om lag 6 kilometer sørvest for Bøyla-feltet, og i samme område som funnene Frosk og Froskelår.

Det er gjort et gassfunn, og foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0.6 og 1.7 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere brønnresultatene for videre avgrensning av funnet, melder Oljedirektoratet.

Brønn 24/9-13 påtraff en om lag 3 meter gasskolonne i Hordalandgruppen, hvorav tilsammen 2 meter sandstein med hovedsaklig god reservoarkvalitet.

I tillegg ble det påtruffet flere sandsteinslag med hovedsaklig god reservoarkvalitet, på til sammen 17 meter i Balderformasjonen. Disse viste spor av petroleum.

Sandsteinene er tolket til å være remobilisert sand fra Heimdal- og Hermodformasjonen og injisert inn i overliggende stratigrafi i Rogaland- og Hordalandgruppen.

Avgrensningsbrønn 24/9-13 A påtraff en gasskolonne på omlag 40 meter i injektittsoner, hvorav til sammen 7 meter sandstein med god til meget god reservoarkvalitet. Sandsteinene er tolket som injiserte sander i Hordalandgruppen, som i brønn 24/9-13.

Petroleum/vann-kontakter ble ikke påtruffet i noen av brønnene, men samlet påviste brønnene en gasskolonne på minimum 77 meter.

Brønnene ble boret av Deepsea Nordkapp, som nå skal bore en produksjonsbrønn på Skogul-feltet i utvinningstillatelse 460, der Aker BP ASA er operatør.