Aker BP fremskynder ny Ærfugl-utbygging med to år
Glenn Stangeland
8. mai 2019
Foto: Aker BP
Aker BP fremskynder ny Ærfugl-utbygging med to år
Glenn Stangeland
8. mai 2019

Aker BP jobber for tiden med første fase av Ærfugl-utbyggingen i Norskehavet. Produksjonsstart er forventet i 4. kvartal 2020.

Samtidig har eierne besluttet å fremskynde fase 2 av utbyggingen. Produksjonsstart for fase 2 var opprinnelig satt til 2023, men nå er denne skjøvet til 2020/2021.

Det kommer frem i Aker BP sin siste kvartalsrapport.

Fase 1, som utvikles i den sørlige delen av feltet, består av tre nye gassbrønner. Fase 2 består av ytterligere tre gassbrønner, i nordlige del av området. Én av de sistnevnte brønnene er besluttet boret fra den såkalte Idun-templaten.

«Forbedringer på Ærfugl-prosjektet, inkludert optimalisering av brønnplasseringer og produksjonsstart for fase 2 to år før opprinnelig plan, har gjort at balanseprisen er redusert fra 18,5 til 15 dollar per fat.»

Ærfugl-utbyggingen er et større undervannsprosjekt som utvikles i to faser. Begge faser vil bli knyttet til det eksisterende produksjonsskip på Skarvfeltet.

Reservoaret er et gassreservoar som strekker seg 60 km og er 2-3 kilometer bredt. Det inneholder omtrent 275 millioner fat oljeekvivalenter.

Aker BP er operatør for både Skarv- og Ærfugl-feltet. Partnere er Equinor, DEA og Pgnig. Totale investeringskostnader for Ærfugl-prosjektet er cirka 8 milliarder kroner. Dette omfatter begge fasene i utbyggingen.