Aker BP inngår langtidsavtale med TS Group
Pressemelding
22. juli 2022
Foto: TS Group
Aker BP inngår langtidsavtale med TS Group
Pressemelding
22. juli 2022

Aker BP har tildelt TS Group ny avtale for Offshore Personell Service. Kontrakten strekker seg til 2027 pluss opsjoner og omfatter samtlige av selskapets opererte felt.

Aker BP utvider dermed samarbeidet med TS Group for leveranser på Valhall, Ula, Ivar Aasen, Alvheim og Skarv, skriver TS Group i en pressemelding.

– TS Group er ydmyke for at Aker BP viser oss fornyet tillit, uttaler driftsdirektør Rolf Hegna. 

– Tett samarbeid, åpenhet og gode relasjoner har vært beskrivende på leveransene over lang tid og vi ser frem til å utvikle dette videre. Vi jobber hver dag for å kunne tilby våre ansatte de mest spennende oppdragene i bransjen, denne tildelingen er en svært viktig milepæl for å nå den målsetningen.

– Fremfor alt er dette en inspirerende tillitserklæring til TS Group og våre ansatte, sier kontrakts- & kommunikasjonsdirektør Stine Setsaas. – På det meste har rundt 100 personer vært engasjert mot Aker BP så det er ingen tvil om at avtalen er strategisk viktig for oss. Ved slike tildelinger retter vi en stor takk til de som har sørget for kvalitet i leveransen over lang tid – våre operative ansatte ute på feltene!