Aker BP med lite gassfunn i Barentshavet
Pressemelding
20. juli 2021
Deepsea Nordkapp. Foto: John Økland
Aker BP med lite gassfunn i Barentshavet
Pressemelding
20. juli 2021

Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 858, har gjort et lite gassfunn i undersøkelsesbrønn 7234/6-1, Stangnestind, om lag 160 kilometer sør for gassfunnet 7435/12-1 (Korpfjell) i østlig del av Barentshavet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 1.6 og 2.1 millioner standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter utvinnbart.

Funnet ansees ikke å være økonomisk lønnsomt per i dag, men rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med gjenværende prospekter i utvinningstillatelsen, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding. 

Brønn 7234/6-1 traff på en gasskolonne på totalt 57 meter i Ørnformasjonen, hvorav 26 meter i karbonatbergarter (dolomitt) med dårlig til moderat reservoarkvalitet. Gass/vannkontakten ble ikke truffet på, men vannprøver er samlet inn. Gassfunnet har høyt innhold av CO2.

Brønnen traff på spor av gass i flere tynne sandsteinslag med vekslende reservoarkvalitet i Snadd-, Kobbe- og Havertformasjonen av trias alder. I tillegg traff på brønnen 36 meter mektig Realgrunnenundergruppen av jura alder med sandsteinsreservoar uten spor av petroleum.

Brønnen ble boret av Deepsea Nordkapp, som nå skal bore pilothull i utvinningstillatelse 146 i Nordsjøen, der Aker BP er operatør.

Leting i Barentshavet – bom stopp eller ny start?