Aker BP med nytt oljefunn i NOAKA-området – opptil 200 millioner fat
Pressemelding
12. juli 2019
Foto: Odfjell Drilling
Aker BP med nytt oljefunn i NOAKA-området – opptil 200 millioner fat
Pressemelding
12. juli 2019

Aker BP er i ferd med å fullføre boringen av en utforskingsbrønn på Liatårnet -prospektet i lisens 442 i NOAKA-området. Brønnen har påvist olje, og størrelsen på funnet er estimert til mellom 80 og 200 millioner fat oljeekvivalenter

– Letesuksessen på Liatårnet er et gledelig resultat av en langsiktig strategi for å avdekke potensialet i NOAKA-området og etablere grunnlag for en samlet områdeutbygging. Dette funnet representerer en betydelig økning i ressursgrunnlaget for NOAKA-området, sier Evy Glørstad-Clark, direktør for leting i Aker BP.

Ytterligere datainnsamling og analyse er nødvendig for å kunne bestemme dreneringsstrategi og utvinningsgrad, skriver Aker BP i en pressemelding.

Potensialet er enda større

Ifølge selskapets kvartalspresentasjon er volumpotensialet (volume in place) på hele 500-700 millioner fat oljeekvivalenter.

– Vi må finne ut hvor mye av denne oljen vi kan få opp. Foreløpig har vi estimert mellom 80 og 200 millioner fat, sier Glørstad-Clark.

Hun sier videre at Liatårnet-funnet ikke forsvarer en selvstendig utbygging og vil være avhengig av en områdeutbygging for å være kommersielt.

Aker BP er operatør og har en eierandel på 90,26 prosent i lisens 442. Lotos er partner med en andel på 9,74 prosent.

 

– Største prosjektet som gjenstår på norsk sokkel

Selskapet har fortsatt ikke kommet til enighet om hvordan NOAKA-området skal bygges ut. Myndighetene har sagt at de ikke vil pålegge partene en samordning av utbyggingen.

Aker BP mener en utbyggingsløsning med en prosesseringsplattform plassert midt i NOAKA vil være den beste for å ivareta ressursforvaltning og maksimere verdiskapingen, mens Equinor gjerne vil knytte sine funn til eksisterende innretninger og infrastruktur.

Liatårnet-funnet styrker åpenbart Aker BP sine planer om en områdeutbygging, og selskapet skal også bore letebrønnen Nipa i samme nabolag seinere i år.

I sin kvartalspresentasjon skriver Aker BP at NOAKA er det største gjenstående prosjektet på norsk sokkel med rundt 700 millioner fat i ressurser.