Slik presenteres NOAKA-løsningen på Aker BP sin kapitalmarkedsdag. Legg merke til hvem som har laget illustrasjonen.
5 plattformer og 46 brønner – slik vil Aker BP og Equinor bygge ut NOAKA
Glenn Stangeland
11. februar 2020
5 plattformer og 46 brønner – slik vil Aker BP og Equinor bygge ut NOAKA
Glenn Stangeland
11. februar 2020

Utbyggingen av NOAKA-området har i flere år stått i sentrum for en uenighet mellom Equinor og Aker BP.

Mens Aker BP har ønsket å bygge ut området med en større felles prosesseringsplattform, ville Equinor plassere mindre fjernstyrte, ubemannede prosessplattformer på begge feltene.

5 plattformer, 46 brønner

Men nå har man funnet en løsning som begge tilsynelatende kan leve med.

– Det er positiv utvikling i prosjektet, og vi har funnet en potensiell teknisk løsning for en utbygging av NOAKA-området. Løsningen er en kombinasjon av ubemannede plattformer og en hub i den sørlige delen av området. Per i dag omfatter prosjektet 5 plattformer, fire subearammer og 46 brønner, sa Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP, på selskapets kapitalmarkedsoppdatering.

– Samtidig vil jeg understreke at vi ikke er helt i mål. Det gjenstår fortsatt å diskutere kommersielle vilkår. Samarbeidet med Equinor fungerer veldig bra. Jeg vil berømme selskapet for å ha identifisert oppsider i prosjektet som vi ikke tidligere har sett.

Ifølge presentasjonen på kapitalmarkedsdagen, har Aker BP en ambisjon om å sette NOAKA i produksjon mot slutten av 2024.

Opptil 700 millioner fat

NOAKA-området består av funnene Frigg Gamma Delta, Langfjellet, Frøy, Fulla, Frigg, Rind og Krafla-Askja. Området er anslått å inneholde rundt 500 millioner fat oljeekvivalenter, med mulighet for ytterligere oppside på 200 millioner fat.

«Aker BP har en konstruktiv dialog med lisenspartnerne i området for å oppnå en samordnet teknisk utbyggingsløsning som omfatter alle de påviste ressursene i NOAKA-området. En utbygging av NOAKA vil kunne representere en betydelig verdiskaping for lisenshaverne så vel som det norske samfunn», skriver operatøren i sin kapitalmarkedsoppdatering. 

Hub ved Frigg Gamma Delta

Olje- og energidepartementet har ikke funnet grunnlag for å kreve en samordning av hele området mellom Alvheim og Oseberg.

Den tekniske løsningen er illustrert i presentasjonen på Aker BP sin kapitalmarkedsdag. Equinor får sine ubemannede plattformer i nord, mens Aker BP må konsentrere seg om å lage en områdeløsning for funnene i sør med Frigg Gamma Delta som hub. Fulla som ligger midt imellom, ser ut til å bli en subsea tieback til Askja. Legg spesielt merke til at det er Equinor som har laget illustrasjonen, et tydelig signal på at dette er en løsning partene samarbeider om.

Slik presenteres NOAKA-løsningen på Aker BPs kapitalmarkedsdag. Legg merke til hvem som har laget illustrasjonen.

Følg NOAKA og 99 andre utbyggingsprosjekter – prøv Petro database!