Aker BP setter Ærfugl-brønn i produksjon tre år før planlagt
Pressemelding
22. april 2020
Foto: Aker BP
Aker BP setter Ærfugl-brønn i produksjon tre år før planlagt
Pressemelding
22. april 2020

Aker BP og partnere rapporterer at produksjonen har startet fra den første Ærfugl-fase 2-brønnen i Norskehavet – tre år tidligere enn opprinnelig plan.

– Tidligere produksjonsoppstart fra Ærfugl Fase 2 betyr økt verdiskapning for Ærfugl-partnerskapet, leverandørindustrien og det norske samfunnet i form av økte skatteinntekter. Derfor er jeg veldig glad for å markere denne milepælen. Den gode nyheten kommer dessverre samtidig med at vi står overfor en global krise som ingen av oss har opplevd før. Investeringer og leteaktiviteter på norsk sokkel er satt på vent. Titusenvis av ansatte i vår bransje er for tiden utsatt, sier direktør for drift og feltutvikling Kjetel Digre i Aker BP.

Plan for utvikling og drift for begge faser av Ærfugl-utbyggingen ble godkjent av norske myndigheter i april 2018. Fase 1, som utvikler den sørlige delen av Ærfugl-feltet, består av tre nye brønner og vil starte opp sent 2020.

Fase 2 består av ytterligere tre brønner i den nordlige delen av feltet, med planlagt oppstart i 2023. Som følge av en vellykket modifisering som ga økt gasskapasitet på Skarv FPSO, besluttet Ærfugl-prosjektet seg for å bruke  eksisterende infrastruktur for den første “fase 2-brønnen”. De resterende to «fase 2-brønnene» vil komme i drift i 2021 – to år tidligere enn i opprinnelig plan.