Aker Solutions får kontrakt for elektrifisering av Troll B og C
Glenn Stangeland
15. januar 2020
Foto: Equinor
Aker Solutions får kontrakt for elektrifisering av Troll B og C
Glenn Stangeland
15. januar 2020

Aker Solutions har fått i oppdrag å utføre forprosjektering og design (FEED) for å knytte Troll B og C til kraft fra land.

Når en endelig investeringsbeslutning er tatt, har Equinor muligheten til å utøve en opsjon for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon (EPCI) som er inkludert i FEED-kontrakten, skriver Equinor i en pressemelding.

450.000 tonn CO2

Ved å erstatte gassturbinene med elektrisk kraft fra Kollsnes kan CO2-utslippene fra Troll B og C reduseres med rundt 450.000 tonn i året.

– Dette er en viktig tildeling som støtter industriens ambisjon om å redusere sine klimagassutslipp i Norge med 40 prosent innen 2030, og nærmere null innen 2050. Strømforsyning fra land vil kreve store og sammensatte modifiseringer av Troll B- og C-plattformene. Vi er glade for å kunne tildele FEED-kontrakten for modning av modifiseringsarbeidet på plattformdekkene til Aker Solutions, en leverandør som har arbeidet med Troll-feltet i mange år, og som kjenner installasjonene godt, sier Peggy Krantz-Underland, direktør for anskaffelser i Equinor.

– Hovedmålet med elektrifiseringsprosjektet er å redusere utslippene av CO2 og NOx fra Troll B- og Troll C-plattformene. Ved bruk av strøm fra Kollsnes kan vi erstatte dagens gassturbindrevne strømgeneratorer og kompressorer med elektrisk utstyr, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

– Konseptet som er valgt for elektrifiseringen er full elektrifisering av Troll C og delvis elektrifisering av Troll B med mulighet for full elektrifisering senere, sier Tungesvik.

Det elektriske systemet og strømkabelen fra land vil bli utformet for å legge til rette for full elektrifisering av både Troll B og Troll C. Troll-partnerne, sammen med Aker Solutions, skal bruke det neste året til å planlegge arbeidet i detalj, slik at det kan utføres på en sikker måte uten skade på personell, miljø eller installasjoner.

Troll A var den første plattformen på norsk sokkel som ble elektrifisert, det skjedde allerede fra starten tilbake i 1996. Nå er Troll B og Troll C viktige byggesteiner for å redusere utslippene til nærmere null i 2040, i henhold til gass-strategien for Troll.

Multiconsult involvert

En egen forprosjekteringskontrakt for byggearbeidene på land er allerede tildelt Multiconsult.

Equinor og partnerne arbeider nå med å videreutvikle prosjektet, og planlegger å ta en investeringsbeslutning ved utgangen av 2020.

Forretningsmuligheter innen elektrifisering blir et viktig tema på Modifikasjonskonferansen. Se programmet her!