Aker Solutions får Sverdrup-kontrakt verdt 500 mill.
Pressemelding
16. desember 2020
Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. (Foto: Ole Jørgen Bratland)
Aker Solutions får Sverdrup-kontrakt verdt 500 mill.
Pressemelding
16. desember 2020

Equinor og partnerne i Johan Sverdrup-lisensen har tildelt Aker Solutions kontrakten for offshore sammenkobling (hook up) av den femte plattformen på Johan Sverdrup-feltet. Kontrakten vil på det meste sysselsette rundt 1.300 personer og kan ha en verdi på opp mot 500 millioner kroner.

Johan Sverdrup fase 2 består blant annet av en ny prosessplattform som bygges av Aibel. Etter sammenstilling nær land i 2021 blir den slept tilbake til Haugesund for ferdigstilling før den skal installeres på feltet våren 2022.

Kontrakten som nå er tildelt Aker Solutions omfatter blant annet tilkobling til feltet og annet oppkobling- og ferdigstillingsarbeid som må gjøres etter at plattformen er installert for å klargjøre den for drift. Den skal kobles opp til det eksisterende feltet med gangbro over til den eksisterende stigerørsplattformen.

Planlegging av arbeidet vil starte umiddelbart. På topp i 2022 vil prosjektet sysselsette om lag 1.200 personer fordelt på 3 skift på 400 personer i havet, i tillegg til en landorganisasjon på om lag 100 personer.  Etter planen skal Johan Sverdrup fase 2 starte produksjonen i fjerde kvartal 2022.