Aker Solutions, Subsea 7 og OneSubsea tildelt Hasselmus-kontrakter
Pressemelding
2. juli 2021
Aker Solutions, Subsea 7 og OneSubsea tildelt Hasselmus-kontrakter
Pressemelding
2. juli 2021

Aker Solutions er tildelt en kontrakt av Okea for modifikasjoner på Draugen-plattformen i forbindelse med utbyggingen av Hasselmus-funnet. 

Kontraktsverdien er på mellom 200 og 700 millioner kroner, ifølge en børsmelding. 

Leveransen omfatter engineering, innkjøp, konstruksjon, installasjon og oppstart av nytt utstyr. Arbeidet starter nå og skal sluttføres innen utgangen av 2023. 

Samtidig er Subsea 7 og OneSubsea tildelt en kontrakt for subsea produksjonssystem og rørledninger til utbyggingen. 

Hasselmus-utbyggingen vil bidra til å booste produksjonen fra Draugen med rundt 4000 fat per dag. Funnet er anslått å inneholde rundt 10,6 millioner fat oljeekvivvalenter i form av gass.

Det valgte konseptet for utbyggingen er én subseabrønn knyttet til Draugen-plattformen. Investeringsanslaget er på 2,4 milliarder kroner, med en balansepris på rundt 28 dollar fatet.