Alle piler peker oppover for Maersk Drilling
John Økland
5. februar 2020
Foto: Aker BP
Alle piler peker oppover for Maersk Drilling
John Økland
5. februar 2020

Riggkjempen Maersk Drilling ser nå en rekke positive tegn i tiden.

De melder at det forventede oppsvinget i riggmarkedet har startet å materialisere seg gjennom økt tender-aktivitet, økt utnyttelse og økte dagrater.

I sin årsrapport for 2019 skriver CEO Jørn Madsen at flåteutnyttelsen har steget fra 69 til 77 prosent i 2019, sammenliknet med 2018.

Antall nye kontrakter har økt fra 12 til til 14. Antall kontraktforlengelser har gått opp fra 13 til 16.

Når det gjelder ordrebøkene, har disse est seg ut med 828 millioner dollar i 2019 – mot 503 millioner dollar i 2018.

– Jeg er fornøyd med at Maersk Drilling evner å levere i et markedet som fortsatt er kjennetegnet av relativt korte kontrakten. I 2019 gjennomførte vi 12 suksessfulle riggmobiliseringer, skriver han.

Hør Jørn Madsen på årets Borekonferanse i Stavanger!