Alt klart for Northern Lights-prosjektet
Pressemelding
15. desember 2020
Illustrasjon: Equinor
Alt klart for Northern Lights-prosjektet
Pressemelding
15. desember 2020

Etter en historisk votering i Stortinget har norske myndigheter besluttet finansiering av Northern Lights-prosjektet for transport og lagring av CO2.

Beslutningen om finansiering demonstrer sterk støtte fra norske myndigheter til utbygging av en verdikjede for karbonfangst og -lagring, som er viktig for at Europa skal nå målet om klimanøytralitet.

Northern Lights blir det første i sitt slag – en åpen og tilgjengelig infrastruktur som gjør det mulig å transportere CO2 fra industrielle fangstkilder til en mottaksterminal i Øygarden for midlertidig lagring, før den transporteres for permanent lagring i et reservoar som ligger 2600 meter under havbunnen.

Northern Lights er transport- og lagringsdelen av Langskip, som er norske myndigheters prosjekt for fullskala karbonfangst og -lagring.

Equinor, Shell og Total gjorde en betinget investeringsbeslutning i Northern Lights-prosjektet for transport og lagring av CO2 i mai 2020. Prosjektpartnerne er nå i ferd med å opprette et felles selskap, (med forbehold om fusjonsgodkjenning), som skal styre alle prosjektaktiviteter, deriblant forretningsutvikling.

Northern Lights-prosjektet omfatter utbygging og drift av anlegg for CO2-transport og -lagring tredjeparter. Det blir det første åpne infrastrukturnettverket på tvers av landegrenser for transport og lagring av CO2, og gir europeiske industrielle utslippskilder muligheten til å trygt og permanent lagre sine CO2-utslipp under havbunnen. Fase en av prosjektet vil bli fullført i midten av 2024, og vil ha en kapasitet på inntil 1,5 millioner tonn CO2 per år.