Åpner for offshore-opphold på inntil 28 døgn

Foto: Tommy Ellingsen/Norsk olje og gass
Publisert 14. februar 2022

I forbindelse med økt smittetrykk og utbrudd av koronavirus kan det igjen bli behov for å utvide oppholdsperioden utover 21 døgn. 

Petroleumstilsynet gjeninnfører derfor ordningen med at selskapene, under gitte vilkår, selv kan utvide oppholdsperioden inntil 28 døgn.

Ordningen innføres fra og med tirsdag 08.02.22 og frem til og med 10.03.22.

Følgende vilkår må være til stede:

  • Det er mangel på kvalifisert personell som er nødvendig for å opprettholde produksjonen eller arbeidet gjelder aktiviteter direkte knyttet til bore- og brønnoperasjoner. Mangelen på kvalifisert personell er begrunnet i situasjonen knyttet til koronavirusutbruddet.
  • Det skal gjennomføres en risikovurdering som skal vurdere om utvidelse av arbeidstidsordningen er slik at den enkelte arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn. Vurderingen bør særlig hensynta at bruk av overtid og nattarbeid unngås.
  • Utvidelsen skal være drøftet med arbeidstakernes tillitsvalgte. De tillitsvalgte kan kreve at selskapet må søke Petroleumstilsynet på ordinært vis.
  • Arbeidstakerne skal sikres tilsvarende kompenserende friperioder eller der det ikke er mulig, annet passende vern.
  • Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra utvidet oppholdsperiode når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.
  • Dersom man har benyttet oppholdsperiode utover 21 døgn eller planlegger dette etter kriteriene over, skal det sendes en samlet ukentlig melding til Petroleumstilsynet.

Siste fra forsiden

+

Masteroppgave: – Dropp elektrifiseringen av norske olje- og gassfelt

+

Elektrifisering av Wisting koster 5,8 milliarder kroner: – Finnes ikke et reelt alternativ

+

Ap-topp: – Skal vi bidra med energi til Europa, må vi lete i nord

+

Fortsetter å fylle boreprogrammet til Scarabeo 8

+

Overtok Linus mens riggen var i operasjon: – Intense måneder

Sval Energi sluttfører avtaler verdt 13 milliarder kroner

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger