Applied Petroleum Technology skal evaluere Shrek-funnet for PGNiG
Pressemelding
6. februar 2020
Helge Nyrønning
Applied Petroleum Technology skal evaluere Shrek-funnet for PGNiG
Pressemelding
6. februar 2020

PGNiG Upstream Norwayhar gitt Applied Petroleum Technology oppgaven med å utføre brønnevalueringsanalyser av operatørens nylige Shrek-funn i Norskehavet.

I henhold til avtalen skal Applied Petroleum Technology levere geokjemiske og biostratigrafiske analyser for å evaluere hvor i reservoaret oljen befinner seg, dens art og opprinnelse.

– Resultatet av analysene vil gi operatøren og lisenspartnerne informasjon som kan redusere risikoen i Shrek-prospektet ytterligere og, forhåpentligvis, gjøre dem i stand til å finne enda mer olje, sier Geir Hansen, som leder Applied Petroleum Technology sin geokjemiavdeling.

Prosjektet er Applied Petroleum Technologys første med PGNiG i Norge. Selskapet forventer å sluttføre de geokjemiske og biostratigrafiske analysene innen utgangen av februar.

På tampen av fjoråret gjøre PGNiG funnet sitt i Shrek-prospektet i Norskehavet. Foreløpig beregning av funnets størrelse er mellom 19 og 38 millioner fat oljeekvivalenter. PGNiG Upstream Norway AS er operatør med 40 prosent eierandel i PL838-lisensen. Lisenspartnere er Aker BP (30 prosent) og DEA Norge (30 prosent).

Shrek-prospektet ligger omtrent 210 kilometer nordvest for Brønnøysund, fem kilometer fra det Aker BP-opererte Skarv-feltet, som PGNiG har 11,9 prosent eierandel i.