Arbeidere eksponert for asbest – Equinor får pålegg av Ptil
Pressemelding
20. mai 2021
Veslefrikk-platformen FOTO: Equinor/Øyvind Hagen
Arbeidere eksponert for asbest – Equinor får pålegg av Ptil
Pressemelding
20. mai 2021

Petroleumstilsynet har varslet pålegg til Equinor etter to tilfeller der arbeidstakere trolig er blitt eksponert for kreftfremkallende asbestfiber.

Det ene tilfellet inntraff 30. mai 2020 på Veslefrikkfeltet under arbeid med å skifte asbestholdig bremsebånd på ankervinsjer. Det ble ikke benyttet verneutstyr.

Det andre tilfellet inntraff på Gullfaks A 23. januar i år i forbindelse med riving av eksoskanaler til nødgenerator.

Arbeidet ble stanset underveis på grunn av mistanke om asbest. Asbest ble påvist i isolasjon på kanalene. Fram til arbeidet ble stanset har involvert personell trolig blitt eksponert for asbest. Det ble ikke benyttet åndedrettsvern.

Etter møter med Equinor og en samlet gjennomgang av de to hendelsene, mener Ptil at Equinor har brutt regelverket ved å ikke sikre at arbeidet ble planlagt og lagt til rette slik at helseskadelig eksponering ble unngått.

Equinor pålegges derfor å sikre at arbeid planlegges, tilrettelegges og utføres slik at asbesteksponering unngås.