Arbeiderpartiets landsmøte vil satse på havvind og elektrifisering
NTB
NTB
18. april 2021
Illustrasjon: Equinor
Arbeiderpartiets landsmøte vil satse på havvind og elektrifisering
NTB
NTB
18. april 2021

Arbeiderpartiets landsmøte går inn for å utarbeide en ambisiøs nasjonal strategi for havvind.

Den nye strategien skal omfatte både bunnfast og flytende havvind, presiserer landsmøtet i en ny formulering til partiprogrammet for den kommende stortingsperioden.

Strategien skal inkludere en satsing på norsk leverandørindustri, nettinfrastruktur til havs og et tett samarbeid med EU.

Landsmøtet går også inn for videre elektrifisering av nye og eksisterende oljefelt på norsk sokkel.

Denne elektrifiseringen skal «i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen», presiseres det.

Vedtaket ble gjort på Arbeiderpartiets digitale landsmøte lørdag formiddag.