Unngikk helikopterstreik
Pressemelding
9. august 2021
Foto: Bristow Norway
Unngikk helikopterstreik
Pressemelding
9. august 2021

Pilotene i Bristow ble natt til tirsdag enige om ny tariffavtale med arbeidsgiver og streik er dermed unngått. Tillitsvalgt for Bristow-pilotene, Johan Forsman, sier pilotene har fremforhandlet en avtale som gir alle parter større handlingsrom.

Pilotene får ifølge Forsman en avtale på linje med frontfaget for 2020 og 2021, i tillegg til at de har bidratt med nødvendige besparelser for selskapet.

– Pilotene har bidratt til innsparinger som vil gi selskapet økt konkurransekraft i årene fremover. Vi forventer at kostnadsreduksjonene, og forutsigbarheten vi nå har blitt enige om, sikrer arbeidsplassene for fremtiden. sier Forsman.

Forhandlingsleder i Parat, Lars Petter Larsen, er glad for å ha unngått en streik som ville berørt mange av installasjonene i Nordsjøen.

– Bristow er lokalisert i Bergen, på Ekofisk, i Florø, Hammerfest og i Stavanger. En streik ville derfor rammet store deler av trafikken knyttet til norsk oljeproduksjon. Det unngår vi nå, etter å ha blitt enige med arbeidsgiver, sier Parats forhandlingsleder.