Ny runde i retten om innleides krav på samme bonus som fast ansatte
Glenn Stangeland
7. mars 2019
Foto: Glenn Stangeland
Ny runde i retten om innleides krav på samme bonus som fast ansatte
Glenn Stangeland
7. mars 2019

I fjor sommer fastslo Stavanger tingrett at innleide arbeidstakere har samme rett til bonus som fast ansatte.

Dommen ble anket, og saken skal opp i Gulating lagmannsrett 13. og 14. juni, opplyser advokat Karianne Rettedal i Industri Energi til petro.no.

På vegne av to medlemmer, anla fagforeningen søksmål mot Semco Maritime med krav om etterbetaling av bonus. De to Industri Energi-medlemmene hadde vært utleid til BP og senere Aker BP, som har bonusordning for sine ansatte.

Tvisten ble behandlet av Stavanger tingrett, hvor stridens kjerne var om bonus er å anse som lønn og vederlag for arbeid.

Ifølge dommen fra tingretten, måtte Semco Maritime betale henholdsvis 217.758 og 242.467 kroner til de to. Selskapet ble også dømt til å betale saksomkostninger. 

«Å nekte A og B bonus som de ansatte mottar utelukkende på grunn av at de er innleide, kan vanskelig karakteriseres som reell likebehandling. Dersom ordinær lønn utgjorde hele inntekten ville en ordning med ulik avlønning være i direkte og åpenbar strid med Arbeidsmiljøloven Retten kan ikke se at dette kan bli annerledes selv om inntekten i Aker BP, er strukturert slik at den består av tarifflønn og bonus», sto det i dommen.

I dommen slo  Stavanger tingrett fast at bonus er å anse som lønn og at formålet om reell likebehandling tilsier at bonus er omfattet av likebehandlingsprinsippet.