Arendals Fossekompani og Ferd vil søke om havvind-konsesjoner
Glenn Stangeland
2. juni 2021
Kart: Regjeringen
Arendals Fossekompani og Ferd vil søke om havvind-konsesjoner
Glenn Stangeland
2. juni 2021

Arendals Fossekompani og Ferd går nå sammen for å etablere havvindselskapet Seagust AS.

Selskapet vil søke om konsesjon i forbindelse med den pågående konsesjonsprosessen for havvindprosjekter i Norge, ifølge en børsmelding.

Seagust er et joint venture-selskap hvor AFK og Ferd eier halvparten hver. Selskapet skal utvikle og drive havvindprosjekter i Norge og utlandet.

Simen Elvestad er ansatt som daglig leder i det nye selskapet og tiltrådte stillingen 1. juni. Elvestad kommer fra stillingen som direktør i Statkraft hvor han var Prepare for Operations Manager for Fosen vindkraft prosjektet.

Olje- og energidepartementet har åpnet for utbygging av havvind på to områder i Nordsjøen, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Samlet legger områdene til rette for produksjon av 4500 MW vindkraft. Det har siden 1. januar 2021 vært mulig å søke på lisensene, men departementet vil presentere veilederen for utbyggingen 11. juni. Seagust vil vurdere å søke konsesjon på både Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

– Seagust vil ha en klar strategi om å samarbeide med norske leverandører langs hele verdikjeden. Vi vil samtidig skape allianser med utenlandske leverandører for å legge til rette for kunnskapsoverføring, bidra til å posisjonere norsk teknologi for et stadig voksende internasjonalt marked, og redusere kostnadene gjennom kontinuerlig innovasjon. Norge er unikt posisjonert til å ta en stor andel av det raskt voksende markedet for havvind. Vår ambisjon er at Seagust skal spille en sentral rolle i Norges nye industrieventyr, sier Simen Elvestad, administrerende direktør i Seagust.