Avtale om helikopter-deling mellom Vår Energi og Equinor

Illustrasjonsfoto: Bristow Norway
Publisert 17. januar 2022

Vår Energi og Equinor har inngått en fem-årig avtale om helikopterdeling i Nordsjøen for å redusere kostnader og miljøfotavtrykk knyttet til transport av personell.

Avtalen om deling av helikoptre varer i fem år, og trådte i kraft 1. januar 2022. Den følger et lignende samarbeid mellom Vår Energi og Equinor om felles flygninger i Barentshavet.

Vår Energi har 12 regulære nordsjøflyvninger per uke med et gjennomsnitt på 180 passasjerer totalt. 

Selskapet er operatør for produksjonsskipet Balder FPU og Ringhorne-plattformen i Nordsjøen, samt for riggen West Phoenix, som borer nye brønner på Balder Future-prosjektet.

Driftssjef i Vår Energi, Eivind Espe forklarer:

– Sikker og effektiv transport av personell til og fra installasjonene offshore er en av de sentrale logistikkoperasjonene knyttet til olje- og gassproduksjon på norsk sokkel. Basert på suksessen i nord, var det naturlig å vurdere og utvide samarbeidet vårt – en vinn-vinn-situasjon for begge operatørene.

Espe forteller røper videre at Vår Energi ser på mulighetene for å etablere tilsvarende samarbeid innenfor andre logistikkområder, som for eksempel forsyningstjenester.

Siste fra forsiden

+

Masteroppgave: – Dropp elektrifiseringen av norske olje- og gassfelt

+

Elektrifisering av Wisting koster 5,8 milliarder kroner: – Finnes ikke et reelt alternativ

+

Ap-topp: – Skal vi bidra med energi til Europa, må vi lete i nord

+

Fortsetter å fylle boreprogrammet til Scarabeo 8

+

Overtok Linus mens riggen var i operasjon: – Intense måneder

Sval Energi sluttfører avtaler verdt 13 milliarder kroner

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger