Avtale om helikopter-deling mellom Vår Energi og Equinor
Pressemelding
17. januar 2022
Illustrasjonsfoto: Bristow Norway
Avtale om helikopter-deling mellom Vår Energi og Equinor
Pressemelding
17. januar 2022

Vår Energi og Equinor har inngått en fem-årig avtale om helikopterdeling i Nordsjøen for å redusere kostnader og miljøfotavtrykk knyttet til transport av personell.

Avtalen om deling av helikoptre varer i fem år, og trådte i kraft 1. januar 2022. Den følger et lignende samarbeid mellom Vår Energi og Equinor om felles flygninger i Barentshavet.

Vår Energi har 12 regulære nordsjøflyvninger per uke med et gjennomsnitt på 180 passasjerer totalt. 

Selskapet er operatør for produksjonsskipet Balder FPU og Ringhorne-plattformen i Nordsjøen, samt for riggen West Phoenix, som borer nye brønner på Balder Future-prosjektet.

Driftssjef i Vår Energi, Eivind Espe forklarer:

– Sikker og effektiv transport av personell til og fra installasjonene offshore er en av de sentrale logistikkoperasjonene knyttet til olje- og gassproduksjon på norsk sokkel. Basert på suksessen i nord, var det naturlig å vurdere og utvide samarbeidet vårt – en vinn-vinn-situasjon for begge operatørene.

Espe forteller røper videre at Vår Energi ser på mulighetene for å etablere tilsvarende samarbeid innenfor andre logistikkområder, som for eksempel forsyningstjenester.