Barents Blue sikrer kraft til første byggetrinn

Foto: Horisont Energi
Publisert 29. juni 2023

Barents Blue-prosjektet har fått godkjent søknaden til Statnett som omfatter et kraftbehov på 45 MW.

Horisont Energi har sikret tilstrekkelig kraftforsyning til første byggetrinn for Barents Blue-prosjektet. 

Avklaringen er positiv for prosjektet, og viktig for å fortsette utviklingen av et robust anlegg, skriver operatøren i en børsmelding. 

– Godkjenningen representerer en viktig brikke for videreutviklingen og realiseringen av Barents Blue-prosjektet frem mot FEED-fasen. Tydelige rammebetingelser gir oss en bedre forutsigbarhet til å skape ny, grønn industri i Nord-Norge og gjennom det levere ren energi til Europa, sier administrerende direktør Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen.  

Prosjektet er tidligere tildelt 482 millioner kroner fra Enova som en del av IPCEI Hydrogen-prosjektet Hy2Use, og er dermed en del av hydrogenverdikjeden i EU. 

Horisont Energi inngikk tidligere i år en samarbeidsavtale med det spanske ammoniakkselskapet Fertiberia med mål om å sikre en full partnerskapsavtale for Barents Blue prosjektet. 

Vår Energi og Equinor ut av Barents Blue – utreder annen gasseksport fra Barentshavet

Siste fra forsiden

+

Skal bore produksjonsbrønner og topphull på Sleipner

+

26 uplanlagte besøk i året: – Forventede utfordringer i en oppstartfase

+

Noble Integrator har spuddet Alvheim Deep

Sikrer seg tre nye brønner og muligheter for enda flere

– Må utrede hvordan elektrifiseringen påvirker prisområde NO3

+

Equinor har tatt Grane ett steg nærmere elektrifisering

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger