Barentshavet innfrir – milliardutbyggingene står i kø
Redaksjon
13. februar 2017
Barentshavet innfrir – milliardutbyggingene står i kø
Redaksjon
13. februar 2017

Lundin og partnerne har gjort et oljefunn, Filicudi, på mellom 35 og 100 millioner fat 30 kilometer nordvest for Alta- og Gotha-funnene i Barentshavet. I tillegg til Lundin og Aker BP, er Dea Norge medeier i lisensen.

– Funnet er viktig i seg selv, men enda viktigere er troen på at slike funn styrker troen på olje- og gassaktiviteten vil vare i mange tiår til. På mange måter kan vi si at Barentshavet tegner til å bli det nye Nordsjøen, med store utbygginger på løpende bånd. Husk at vi nå ser konturene av utbygginger av Johan Castberg, Alta og Gotha og Wisting, i mangemillardersklassen alle sammen. I tillegg skal det gjøres mye på Snøhvit, muligens rundt Norne og selvfølgelig Aasta Hansteen, som er under utbygging, sier direktør Kjell Giæver i leverandørnettverket Petro Artic til petro.no.

Les også: Nytt oljefunn i Barentshavet-opptil 100 millioner fat

Mulig nytt storfunn av olje
Reservoaret i Filicudi skal ha store likhetstrekk med Johan Castberg, som ligger 40 kilometer nordøst for det nye funnet. Partnerskapet vurderer å bore to nye prospekter i samme lisens innen utgangen av året. Hufsa og Hurri er anslått å inneholde henholdsvis 285 og 218 millioner fat. Lundin sier at området oljen er funnet i kan sammenlignes med Johan Castberg-funnet til Statoil, og at det finnes et ressurspotensial i lisens 533 på opptil 700 millioner fat olje.
Hvis det skulle vise seg å stemme, vil det grovt sagt doble Lundins eksisterende funn på Alta og Gohta.

Les også: Nå vil Lundin bare være på norsk sokkel

Prosjektdirektør Nina K Jonassen og direktør Kjell Giæver i Petro Artic
Prosjektdirektør Nina K Jonassen og direktør Kjell Giæver i Petro Artic. Foto: Petro Artic

– Dette er veldig gledelige nyheter og er et nytt og viktig signal på at Barentshavet innfrir, mener Kjell Giæver og Nina Kivijervi Jonassen i leverandørnettverket Petro Arctic. Vi er fortsatt bare i startgropen av leteaktiviteten i Barentshavet og vi har stor tro på at de neste store funnene på norsk sokkel vil bli funnet nettopp her, smiler representantene fra Petro Arctic. Dette funnet er veldig positivt for ressursanslaget i området og vil være ytterligere byggesteiner til en realisering av en terminalløsning på Veidnes.

Flere 100 milliarder skal investeres
Nå kommer utbyggingene i Barentshavet på løpende bånd. Aktiviteten ute i havet gir ringvirkninger på land

– Denne aktiviteten vil gi store ringvirkninger i hele landsdelen, og våre medlemsbedrifter er klare til å konkurrere om oppdrag, avslutter to fornøyde ansatte i Petro Arctic.

Avslutningsvis sier Kjell Giæver til Petro.no at det er «alt for tidlig å henge kjeldressen i skapet, vi trenger folk innen olje- og gassnæringen i mange år enda».

Nyhetsbrev fra Petro.no