Bauge er satt i produksjon

Publisert 17. april 2023

8. april startet produksjonen fra havbunnsfeltet Bauge i Norskehavet. Bauge er knyttet opp til den nylig oppgraderte Njord-plattformen. Utvinnbare reserver i Bauge er estimert til 50 millioner fat oljeekvivalenter, hovedsakelig olje.

Bauge består av to oljeprodusenter i en brønnramme samt rørledninger og kontrollkabel som knytter brønnene opp til Njord A-plattformen. Rettighetshaverne i Bauge er Equinor (operatør), Wintershall Dea, Vår Energi og Neptune Energy.

– Havbunnsanlegget er bygget og installert uten en eneste HMS-hendelse. Det er jeg svært stolt av og jeg vil rette en stor takk til leverandørene våre, spesielt hovedleverandørene Randaberg Industries, Ocean Installer og OneSubsea. Dette viser at null-visjonen er mulig. Med totale investeringer på 4,6 milliarder kroner (2023) er prosjektet levert innenfor opprinnelig kostnadsestimat, sier Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Norsk andel av Bauge-prosjektet er godt over 90 prosent. Brønnene ble levert raskere enn planlagt av Transocean og Schlumberger.Prosjektet har gått i parallell med den omfattende oppgraderingen av Njord A (Aker Solutions) og lagerskipet Njord Bravo (Aibel).

– Oppgraderingen av Njord gjør at vi kan koble til nye, verdifulle funn som Bauge. Ved å utnytte eksisterende infrastruktur kan vi realisere lønnsomme utbygginger av mindre funn i tråd med selskapets strategi. Vi planlegger ytterligere leteaktivitet i området, sier Grete B. Haaland, områdedirektør for utforskning og produksjon nord.

Vertsfeltet Njord startet produksjonen i 1997. I 2016 ble installasjonene tatt til land for omfattende oppgradering, i desember 2022 startet produksjonen opp igjen.

Fakta om Bauge

  • Rettighetshavere: Equinor Energy AS (operatør): 42,5%, Wintershall Dea Norge AS: 27,5%, Vår Energi ASA 17,5 % og Neptune Energy AS 12,5 %
  • Vanndybden er 282 meter.
  • Bauge ble påvist i 2013 og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i juni 2017.
  • Oljen fra Bauge transporteres i rør fra Njord A til lagerskipet Njord Bravo og videre med tankskip til markedet. Gassen sendes i en 40 kilometer lang rørledning fra Njord A til Åsgard Transport System og videre til Kårstø-terminalen.

Siste fra forsiden

+

Nå er Island Innovator på vei til neste oppdrag – kontrakt i UK venter

Godkjenner PUD for Tyrving – investeringer på 6,2 milliarder

+

Måtte amputere finger etter klemulykke

Halliburton tildelt femårig boreavtale med Vår Energi

+

Vraker planer om selvstendig utbygging og sikter mot PUD i 2025

+

Arbeidere truffet av kjemikaliesprut

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger