Beerenberg får Sverdrup-jobb verdt 250 millioner
Pressemelding
29. mars 2019
Foto: Equinor/Woldcam
Beerenberg får Sverdrup-jobb verdt 250 millioner
Pressemelding
29. mars 2019

Aibel har inngått en intensjonsavtale med Beerenberg om et større oppdrag på Johan Sverdrup P2 Topside-prosjektet. Avtalen har en foreløpig estimert verdi på i underkant av 250 millioner kroner. 

– Vi er stolte, ydmyke og utrolig glade for å vinne denne kontrakten, forteller Nils Halvor Berge, konserndirektør innen nybygg og modifikasjoner i Beerenberg. 

Kontrakten inkluderer disiplinene stillas, overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse, isolasjon og arkitekt. Arbeidet skal foregå i Haugesund og Beerenberg vil bemanne prosjektet med i hovedsak lokal ledelse. 

– Dette er et prestisjeprosjekt både regionalt og nasjonalt, som det betyr svært mye for oss i Beerenberg å være en del av, sier Nils Halvor Berge. 

Prosjektperioden foregår fra juli 2019 og frem til desember 2021. Planlegging og forberedelsene starter derfor innen kort tid, mens hovedaktiviteten vil foregå i 2020 og 2021. Gjennom en rekke kontrakter både nasjonalt og internasjonalt, har Beerenberg allerede omfattende erfaring og har opparbeidet betydelig kompetanse om Johan Sverdrup-prosjektet. 

– Det har vært en krevende tilbudsprosess, som samtidig har vært preget av en god og konstruktiv dialog med Aibel. Dette vil vi nå ta med oss inn i gjennomføringen av Johan Sverdrup P2 Topside-prosjektet, forteller Nils Halvor Berge.