Bekrefter Castberg-forsinkelse
Glenn Stangeland
24. juli 2020
Foto: Norsk olje og gass
Bekrefter Castberg-forsinkelse
Glenn Stangeland
24. juli 2020

Av NTB og Glenn Stangeland

Eldar Sætre bekrefter at problemer med fremdriften på verftet i Singapore fører til at oppstarten av Johan Castberg-feltet vil bli utsatt.

– Vi tror ikke prosjektet blir ferdig i 2022 som planlagt. Dette skyldes hovedsakelig at vi taper mye tid i forbindelse med koronarestriksjoner ved verftet i Singapore, sier Sætre.

Han sier det er usikkert hvor langt ut i 2023 produksjonsstarten forskyves.

Det var Upstream som først omtalte forsinkelsen.

Fortsatt uro

Det kraftige fallet i oljeprisen og lave gasspriser førte til et svekket resultat for Equinor i andre kvartal. Konsernsjefen venter fortsatt uro framover.

– Våre finansielle resultater for andre kvartal ble påvirket av svært lave realiserte olje- og gasspriser på grunn av covid-19-pandemien, men også av sterke resultater fra tradingvirksomheten i volatile markeder. Vi ser nå en gradvis gjenåpning av samfunnet i noen deler av verden, mens andre regioner fremdeles er sterkt påvirket av pandemien, sier Sætre i forbindelse med framleggelsen av resultatene for andre kvartal i år.

Selskapet fikk et justert driftsresultat på 354 millioner dollar i andre kvartal i år – 1,7 milliarder lavere enn i samme periode i fjor. Overskuddet etter skatt er nesten halvert til 646 millioner dollar, fra 1,13 milliarder dollar i andre kvartal i fjor. Det framgår av resultatframleggelsen til det norske energikonsernet torsdag morgen.

– Vi venter fortsatt svingninger i markedet fremover. De langsiktige markedseffektene av covid-19 er fortsatt usikre, med mulig lavere etterspørsel og reduserte investeringer i bransjen, sier Sætre.

Driftsresultatet var påvirket av nedskrivninger på 0,37 milliarder dollar, rundt 3,4 milliarder norske kroner, hovedsakelig knyttet til et gassprosesseringsanlegg i Norge og leting.

Høyere produksjon

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,011 millioner fat oljeekvivalenter per dag i andre kvartal, på nivå med samme periode i 2019, med sterk vekst i væskeproduksjonen på norsk sokkel. Justert for porteføljetransaksjoner og myndighetspålagte produksjonsbegrensninger, utgjør dette en produksjonsvekst på mer enn 4 prosent sammenlignet med andre kvartal 2019.

Ved utgangen av andre kvartal har Equinor fullført 15 letebrønner, hvorav seks med drivverdige funn og to brønner under vurdering. Det pågikk boring i 17 brønner ved utgangen av kvartalet.