Ber om hjelp for arbeidere som er i «konstant karantene»
Pressemelding
27. november 2020
Ber om hjelp for arbeidere som er i «konstant karantene»
Pressemelding
27. november 2020

I et felles brev til helseministeren foreslår Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk olje og gass, Norges Rederiforbund og Norsk Industri endringer i karanteneregelverket for arbeidstakere som ankommer Norge for å jobbe på sokkelen.

Det skriver Industri Energi.

– Det rapporteres om stor belastning og slitasje på enkelte personellgrupper og vi er bekymret for hvilke konsekvenser den gjentatte karanteneslitasjen kan få både for den enkelte, men også for det totale risikobilde, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Forbundet har derfor tatt initiativ til et felles brev, adressert til helseminister Bent Høie, der organisasjonene fremmer et konkret forslag om et tilpasset test- og karanteneregime, der karantenetiden kortes ned til seks døgn, i kombinasjon med to negative tester for SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge.

I praksis må i dag alle arbeidstakere bosatt i utlandet gjennomføre 10 dagers karantene på karantenehotell før utreise til norsk sokkel.  Samtidig med innstramninger i reglene om testing og gjennomføring av karantene ved innreise er også mulighetene for unntak fra karanteneplikt blitt kraftig innstrammet.

«Vi mottar i økende grad varsler fra arbeidstakere og selskaper om at de nye reglene for innreisekarantene på 10 dager for arbeidstakere bosatt i utlandet påvirker den enkeltes helse i negativ retning. Arbeidstakerne opplever nå situasjonen som alvorlig og uholdbar, og at man mer eller mindre befinner seg i en konstant form for karantene» står det i brevet.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi er spesielt bekymret for den psykososiale belastningen som karanteneregimet medfører for mange arbeidstakere. Han viser til at det finnes eksempler på ansatte som har rundt 70 karantenedøgn hittil i år og at enkelte arbeidstakere er i en så prekær situasjon at en må velge mellom arbeid og familie.