«Betydelig funn» i Mexicogolfen – Equinor er partner
Pressemelding
24. april 2019
Kart: Equinor
«Betydelig funn» i Mexicogolfen – Equinor er partner
Pressemelding
24. april 2019

Operatøren Shell kunngjorde i dag et betydelig dypvannsfunn på Blacktip- prospektet i amerikansk del av Mexicogolfen. Equinor har en eierandel på 19,1 % i funnet.

Letebrønnen Blacktip har påtruffet et oljeførende lag på mer enn 122 meter med gode reservoar- og væskeegenskaper i blokk 380 i Alaminos Canyon, ca. 400 kilometer sør før Houston.

– Vi er veldig fornøyd med dette funnet, som bekrefter potensialet i dypvannsområder i Mexicogolfen og støtter opp under Equinors strategi om å utnytte hydrokarbonrike bassenger og styrke vår posisjon i kjerneområder, sier Bjørn Inge Braathen, direktør for leting i Nord-Amerika.

Brønnen bores nå dypere for videre vurdering av strukturens potensial. 

– Vi avventer ytterligere resultater fra brønnen og ser fram til å fortsette samarbeidet med operatøren og partnerne for å vurdere funnets fulle potensial og utbyggingsalternativer, sier Braathen.

Shell er operatør for Blacktip med 52,375 % eierandel. De andre eierne er Chevron U.S.A. Inc. (20 %), Equinor Gulf of Mexico LLC (19,125 %), and Repsol E&P USA Inc. (8,5 %).

Equinor har vært etablert i amerikansk del av Mexicogolfen siden 2004 med leteprospekter og eierandeler i åtte produserende felt i amerikansk del av Mexicogolfen og to felt under utbygging. Equinor er eier av og operatør for Titan-feltet.

Equinor planlegger å bore paleogenprospektet Monument i amerikansk del av Mexicogolfen i 2019.