Betydelig gassfunn nær Goliat

Transocean Enabler (Foto: Jan Arne Wold/Woldcam - Equinor)
Publisert 23. desember 2022

Vår Energi  bekrefter funn av gass i brønn 7122/9-1 T2 (Lupa) i Goliat-området i Barentshavet.

Foreløpige beregninger viser at størrelsen på funnet er mellom 57-132 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, tilsvarende 9-21 milliarder Sm3 utvinnbare gassressurser, skriver operatøren i en børsmelding. 

Brønnen bekrefter hub-strategien i selskapet ifølge Rune Oldervoll, EVP Exploration and Production:

– Lupa-funnet styrker fotfestet vårt i nord, og kan være et nytt skritt mot å realisere ny, framtidig gassinfrastruktur i Barentshavet. Vi har en langsiktig vekststrategi i nord, og vil fortsette jakten på nye muligheter for verdiskaping i regionen.

Hensikten for 7122/9-1 T2-brønnen var å påvise hydrokarboner i Havert-formasjonen i trias reservoarbergarter. Brønnen påtraff en gasskolonne på 55 meter i sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Gass-vann-kontakten ble ikke påtruffet. Brønnen ble avsluttet i Ørretformasjonen. Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, og funnet vil nå bli ytterligere analysert og modnet.

Lupa-brønnen ble boret i PL229E av Transocean Enabler og vil bli permanent plugget og forlatt. Riggen vil nå flytte tilbake for å fortsette å bore 7122/8-1S Countach i PL229-lisensen i Goliat-området.

Vår Energi er operatør med en eierandel på 50 % i PL229E-lisensen, der Aker BP utgjør resten av partnerskapet (50 %).

– Funnet kan inngå som en del av ressursgrunnlaget for utbygging av infrastruktur for gass og vil sees i sammenheng med andre gassforekomster i regionen, herunder Alke og Goliat.
Vi vurderer fortsatt ulike mulige alternativer for eksport fra disse feltene, sier informasjonssjef Andreas Wulff i Vår Energi til Energi24.

Utsetter utbygging av Alke – «alle» venter på Barents Blue

Siste fra forsiden

+

Letebrønner i 2023 – Aker BPs Ve

+

Nytt riggrush – 29 rigger skal klasses de neste tre årene

Deepsea Yantai har spuddet Eirik-prospektet

+

Borer pilotbrønn før utbygging av Frigg Gamma Delta

DOF skal fjerne 2000 tonn subseautstyr fra Heimdal

Vår Energi velger Sopra Steria

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger