Bilvelt på Mongstad
Glenn Stangeland
20. februar 2020
Statoil importerer olje fra utlandet til Mongstad. (Foto: Harald Pettersen/Statoil)
Bilvelt på Mongstad
Glenn Stangeland
20. februar 2020

Equinor har varslet Ptil om en trafikkulykke som fant sted på Mongstad-anlegget 22. januar.

Bilen skled på glatt føre, kolliderte med en stolpe og veltet over på siden. Føreren ble ikke skadet.

Slik beskriver operatøren ulykken i varslet til Ptil:

I forbindelse med transport av utstyr, skled bil i kryss på «Høgtunvegen» på vei ned mot prosessanlegget. Hendelsen oppstod på grunn av frost og glatt veibane på hendelses stedet.

Det ble ikke lagt merke til glatt veibane på forhånd. Farten vart lav igjennom svingen, cirka 20-30 km/t. Dette er bekreftet av person som kjørte rett bak. Det oppstod kollisjon med beskyttelsesstolpene rundt en brannhydrant. Bilen veltet over på siden med førerdør vendt ned. Den ene av beskyttelsesstolpene traff sidevindu på førerdør og trengte inn i bilen rett foran fører, uten at fører ble truffet av denne.

Fører kom seg ut av bilen på egenhånd og fikk varslet. Involvert person ble undersøkt av internt beredskapspersonell og av ekstern helsetjeneste. Ingen personskade er registrert. Vedkommende var tilbake i arbeid fra lunsj og ut dagen. Involvert person vil bli fulgt opp av leder og fagansvarlig videre utover i uken.