Biosid på avveie og fall fra stige – uhellene i uke 34
Glenn Stangeland
4. oktober 2019
Foto: Aker BP
Biosid på avveie og fall fra stige – uhellene i uke 34
Glenn Stangeland
4. oktober 2019

20. august
Aker BP
Alvheim
Som forberedelse til offloading den 20.08.19 kl.18:30 observerte marine tekniker at der var en kraftig lukt da det ble drenert væske fra vakuum tanken i pumperom. Efter nærmere undersøkelser fant en kjemikalet biosid MB-544C som brukes til injeksjon i slop tank. Foreløpige undersøkelser indikerte at da det ble pumpet biosid til slop tank den 16.08.19 om formiddagen imellom 08:15 til 10:50 har ikke ventilene vært linet korrekt opp. Dette har medført at biosid (ca 400 liter) har blitt pumpet inn i vakuum systemet og ikke til slop tank. Samtidig med biosid pumping ble det rapportert en kraftig lukt i området nær vent fra vakuum systemet (utløp sitter i fakkeltårnet). Personell som jobbet i nærheten trakk vekk fra området da de observerte lukten, en av dem kan ha vert i kontakt med biosid. Det er startet en granskning for at å klarlegge tekniske forhold rundt hendelsen og omfang av eventuell eksponering.

22. august
Equinor
Mikkel/Normand Ocean
Person falt fra stige under forberedelse til installasjon av FCM (Flow control module) på Mikkelfeltet. Signifikant bølgehøyde ca 1 m. Vind ca 20 knop. Får å få tilgang til målere og fyllepunkt er det nødvendig for personell å være på taket av FCM. I taket på FCM er det et hull (ca 2m over dekk), og det er normal praksis å bruke stige for å klatre gjennom dette hullet og ut på taket av FCM for å komme til relevant utstyr. Hendelse: En person (1) hadde allerede klatret opp på taket. Han var sikret med sele. Neste person (2) skulle ikke opp på taket men opp til hullet for å kommunisere med person 1 på FCM taket. Stigen stod på en «skidde palle», og hvilte i hullet på FCM taket. Stigen var ikke sikret. Når person 2 hadde klatret ca 1m opp på stigen skled stigen på ståldekket. Stigen falt da ut av hullet noe som førte til at person 2 falt til dekk. Han landet på stålbjelker. Person 2 gikk inn i «Dirty mess» og la seg på sofa. Medic ble tilkalt, og de gikk deretter til sykestua for undersøkelse. Lege på land ble etter hvert konferert. Undersøkelse viser at person 2 har pådratt seg et slag mot overkropp/rygg. Vanskelig å fastslå nøyaktig hvor. Sannsynlig muskulært iflg medic. I tillegg har han fått et slag eller vridning i ankel. Status nå er at hevelse i ankel har gått ned. Han er oppe og går, spiser i messa og oppholder seg i fellesområde ombord. Etter hendelsen var ikke person 2 i stand til å jobbe resten av skiftet. Hendelsen blir derfor klassifisert som en fraværsskade.

Sorter og søk i 1233 uønskede hendelser fra de siste tre årene
Prøv Petro Database gratis i 30 dager

17. august
Equinor
COSL Promoter
Brann alarm og watermist utløst i truster rom nr 5. Mannskap mønstret i henhold til alarminstruks. Avdekket at manuell brannmelder hadde feilet.

17. august
Equinor
COSL Promoter
H2S sensor på boredekket utløste Toxic alarm. Mannskap mønstret i henhold til alarminstruks. Avdekket at sensor var defekt.

18. august
Equinor
Grane
En 1,05kg del fra lager på dreieskive/ bomtupp i nordkran ble funnet på repo over slangestasjon på D11 nordside. Ut fra form på delen antas det at den kommer fra lager/dreieskive i bomtupp. Hendelsen har etter all sannsynlighet inntruffet natt til 29 januar – da hørte kranfører lyder når bomwinsjen ble operert. Nordkran ble lagt i krybbe og det ble senere konstatert havari på lager/boss/dreieskive. Reparasjon ble utført i tidrommet 29/1 – 03/2, men det ble den gang ikke oppdaget at deler/materiell fra systemet faktisk var borte. Dette ble først oppdaget inneværende helg. Fallhøyde 50-60 m.

17. august
OMV
Deepsea Bergen
During preparation for DST, Weak Link bails were set in soft mode. After approximately 15 min, the wek link pins sheared, resulting in 4 pin heads falling down to rig floor level inside red zone. There was no personnel inside the red zone during the incident. Each pin head weighs approximately 272 gr. and fell 17m; 45 joule.

19. august
ConocoPhillips
Ekofisk 2/4J
I forbindelse med løfteoperasjon fra båt til plattform, kom en lastebærer i kontakt med rekkverket på plattformen. En del av rekkverket løsnet og falt til sjø. Vekt til fallende gjenstand er estimert til 1 kilo og fallhøyde 57 meter. Underliggende områder var avsperret i forbindelse med løfteoperasjonen og båten ble ikke eksponert da den lå øst for landingen.

19. august
Gassco
Nyhamna
Fikk inn bekreftet brann/røyk deteksjon i bygg B431 vannrens 15:20. Mønstret beredskap og startet evakuering av anlegg. Etter kort tid ble det klart at det ikke var brann, men en teknisk feil på brannsentral. Beredskap avblåst ca. 16:45.

20. august
Equinor
Statfjord B
I forbindelse med klargjøring for mekanisk arbeid på ventil på gassinjeksjonssystemet, ble systemet gassfriet og deretter vannspylt til åpen drenering. I den forbindelse ble 2 detektorer aktivert som igjen medførte generell alarm, nedstenging av produksjon og deluge av området. Mannskap mønstret iht. alarminstruks og 2.linje ble mobilisert.