Bølge slo innover dekk på Balder – skader på stillas og utstyr
Glenn Stangeland
5. januar 2020
Bølge slo innover dekk på Balder – skader på stillas og utstyr
Glenn Stangeland
5. januar 2020

En bølge slo innover dekk på Balder-skipet den 10. desember i fjor.

Slik beskriver operatør Vår Energi hendelsen i sitt varsel til Petroleumstilsynet:

«Balder fikk grønn sjø innover prosessdekk på styrbord side. Generell alarm ble initiert for å sikre POB-kontroll. Signifikant bølgehøyde i området i forkant av hendelsen var 7 meter. Sjøen hadde slitt løs stillasmateriell, bøyd et rekkverk, flyttet en konteiner og deformert en vegg på et kjemikalielager. Det var også skader på noen lysarmaturer. Etter undersøkelser, opprydding og sikring av stedet ble prosessdekk og hoveddekk stengt for normal ferdsel som et ekstra sikringstiltak. Skadested er avsperret. Hendelsen vil bli gransket internt.»

Søk i alle uønskede hendelser fra de siste tre årene – prøv Petro Database gratis i 30 dager!