Prosafe og Floatel slår seg sammen
Pressemelding
3. juni 2019
Foto: Prosafe
Prosafe og Floatel slår seg sammen
Pressemelding
3. juni 2019

De to boligriggselskapene Prosafe og Floatel International har i dag signert en avtale om å fusjonere for å sikre konkurransekraft i et utfordrende marked for offshore boligrigger.

Et sammenslått selskap vil få den mest moderne og fleksible flåten i det globale markedet, med lavere kostnader, økt geografisk tilstedeværelse og et styrket kundetilbud. Transaksjonen må godkjennes av både norske og britiske konkurransemyndigheter.

Prosafe er en ledende eier og operatør av offshore boligrigger notert på Oslo Børs, og leverer i likhet med Floatel International flytende innkvarteringstjenester til ansatte i olje- og gassindustrien over hele verden. Intensjonsavtalen som er undertegnet er en fusjon mellom likeverdige, og innebærer en lenge varslet konsolidering i boligriggmarkedet.

– Behovet for konsolidering innen oljeservice er velkjent. Vi anser denne transaksjonen som både riktig og nødvendig for å tilpasse oss varige endringer i våre markeds- og konkurranseforhold de seneste årene, sier styreleder Glen Rødland i Prosafe.

Fusjonen avhenger av godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter, kreditorer samt selskapenes respektive aksjonærer, og målet er å ha sluttført transaksjonen i løpet av tredje kvartal 2019.

Mindre aktivitet, mer konkurranse
Ønsket om en fusjon er drevet av fundamentale endringer i markedet for offshore boligplattformer etter oljeprisfallet i 2014. Lavere aktivitet innen leting, utvinning og vedlikehold globalt, kombinert med omfattende effektivisering hos oljeselskapene, har ført til betydelig hardere konkurranse om å levere «senger til sjøs».

– I 2014 inntraff et paradigmeskifte som utløste en stor nedtur og permanente endringer i oljebransjen. Vi møter også langt hardere konkurranse enn tidligere, grunnet en betydelig overkapasitet av både borerigger og supplyskip som nå tas i bruk som midlertidig innkvartering. Denne situasjonen er forventet å vedvare, sier Rødland.

– Kombinasjonen Prosafe og Floatel vil kunne tilby et bedre produkt til kundene, gjennom en mer fleksibel og geografisk spredt flåte. Vi vil i enda større grad kunne tilby riktig kapasitet til rett tid i alle sentrale regioner for offshore olje og gass, sier Rødland.

En stor og fleksibel flåte
Prosafe eier og drifter totalt ni boligrigger, hver med en kapasitet på 300-500 senger, og har opsjoner på levering av to nybygg de neste fem årene. Floatels flåte teller fem enheter, hver med kapasitet på 440-550 senger.

Et fusjonert selskap vil i begynnelsen ha hovedtyngden av sin aktivitet i Nordsjøen og Brasil. Prosafes nåværende kontrakter på norsk sokkel utløper i første halvår 2019, mens Floatels kontrakter i samme område utløper i tredje kvartal 2020 inkludert opsjoner.

Rødland understreker at hovedpoenget med transaksjonen er å skape et selskap som står sterkere rustet til å konkurrere på det globale markedet, og da spesielt i mindre modne regioner hvor etterspørselen etter boligrigger fortsatt er i vekst.